Forliket FTC-Intel godkjent

Forliket i saken mellom Intel og USAs konkurransemyndighet FTC tar i hovedsak sikte på å begrense hvilke juridiske midler Intel og selskapets kunder bruker mot hverandre når de krangler om patentrettigheter.

Forliket i saken mellom Intel og USAs konkurransemyndighet FTC tar i hovedsak sikte på å begrense hvilke juridiske midler Intel og selskapets kunder bruker mot hverandre når de krangler om patentrettigheter.

Forliket som ble skissert i forrige uke, er godkjent av FTCs kommisjon med tre stemmer mot null. Den fjerde kommissæren er sykmeldt.

Saken var utløst av tre tilfeller av krangel om patentrettigheter mellom Intel og henholdsvis Compaq, Digital og Intergraph. De tre sistnevnte mente Intel hadde misbrukt deres lisenser, og søkte å ramme Intel gjennom rettslige tiltak for å begrense selskapets rett til å produsere og markedsføre bestemte prosessorvarianter. Intel svarte med å holde tilbake informasjon disse selskapene trengte for å planlegge sine framtidige PC-er, tjenere og arbeidsstasjoner.

Forliket innebærer at Intel bare kan holde tilbake slik informasjon dersom motparten søker begrensninger i selskapets produksjon og salg. Dersom motparten begrenser seg til et erstatningssøksmål, har ikke Intel anledning til å holde tilbake slik informasjon.

Det antas at Intels motparter heretter vil holde seg til rene erstatningssøksmål, i visshet om at Intel ikke vil kunne ramme treffe forretningsmessige mottiltak, med mindre de gjør seg skyldig i brudd på vanlig forretningspraksis. Avtalen begrenser ikke Intels rett til å holde tilbake informasjon om selskapets framtidige prosessorer og andre utviklingsprosjekter, dersom kunden ikke betaler for seg eller bryter lisensbetingelsene ved å tilby informasjonen til andre eller ved å bruke den til å konstruere konkurrerende produkter.

Sakene mellom Intel og henholdsvis Digital og Compaq, ble løst gjennom forlik. I sin sak har Intergraph fått rettens medhold i et midlertidig påbud som vil ramme deler av Intels produksjon. Påbudet er anket, og Intel sier at dersom anken blir avslått, vil det ikke nøle med å holde tilbake informasjon som kan ramme Intergraphs strategiske planlegging.

I likhet med Compaq (som nå eier Digital), sier Intergraph seg likevel fornøyd med FTC-forliket, fordi det samlet sett gir selskapet bedre beskyttelse mot den aggressive giganten Intel. Motorolas nye søksmål mot Intel (se peker til relatert artikkel, i høyre marg) begrenser seg til å søke vanlig erstatning.

Forliksavtalen mellom FTC (Federal Trade Commission) og Intel gjelder i ti år framover. Formelt sett trer den først i kraft etter en 60 dagers periode der det er åpent for at enhver kan levere kommentarer.

Et viktig stikk til Intel, var at selskapet slapp å innrømme at det har et monopol, trass i en 85 prosent andel av markedet for prosessorer til PC-er.

News.com skriver at Intel forberedte seg på søksmålet fra FTC ved å engasjere tre advokatfirmaer. Dunn & Crutcher fra Los Angeles samarbeidet med Howrey & Simon fra Washington for å forberede selve rettssaken, mens Arnold & Porter fra Washington arbeidet for et forlik. Lederen for forliksteamet, Michael Sohn, er en nær venn av FTCs antitrust-sjef William Baer. De to ble enige om hovedtrekkene i forliket etter å ha spilt tennis sammen - noe de har gjort regelmessig de siste tjue år.

FTC fortsetter å granske Intel for mistanke om brudd på antitrustlovene i tilknytning til selskapets engasjement innen maskinvare for nettverk og grafikk.

Til toppen