Formålet helliger ikke middelet

Selv ikke det gode formålet å spre IT til den tredje verden kan brukes til å forsvare en spesiell skatt mot Internett, presiserer formann i Den norske dataforeningen, Bjørn Trondsen, til digi.no.

Selv ikke det gode formålet å spre IT til den tredje verden kan brukes til å forsvare en spesiell skatt mot Internett, presiserer formann i Den norske dataforeningen, Bjørn Trondsen, til digi.no.

Trondsen sier han orienterte seg nærmere om FN-rapportens forslag om bitskatt på Internett-trafikk etter å ha lest artikkelen i digi.no om Human Development Report 1999. Noen timer seinere sendte han ut en pressemelding som tar avstand fra idéen.

- Pressemeldingen nevner ikke hovedbudskapet i rapporten, at Internett skjerper ytterligere gapet mellom fattig og rik. Meldingen kommer heller ikke med alternativ finansieringsforslag for å spre Internett til den tredje verden.

- Jeg forstår godt begrunnelsen for å innføre bitskatt. Men som forslag til å løse problemet, er bitskatt for lite gjennomtenkt. Hvem skal innkreve den? Hvem skal administrere den? Hvordan skal man bygge et kontrollapparat for å få den til å fungere?

Trondsen sier han frykter alt som kan gi myndighetene påskudd til regulatoriske inngrep mot Internett.

- Innfører du debiteringsmekanismer, begynner du allerede å innføre administrativ kontroll. Nettet må få fortsette i sin nærmest anarkistiske tradisjon. Det bør være fritt. Jeg ønsker ikke at regimer skal ha kontroll med nettet. Internettets framvekst og suksess er avhengig av at det ikke tukles med politisk. Jeg er overbevist om at dette på lang sikt også vil gavne den tredje verden.

Trondsen sier forslaget om bitskatt vekker til live minner fra en seanse i Stortingets spørretime for noe over fem år siden.

- Da ble det i fullt alvor stilt spørsmål ved om Norge burde tillate Internett, siden det var et fenomen man åpenbart ikke kunne kontrollere.

- Men har du alternative finansieringsforslag?

- Spørsmålet er ikke fair. Man kan ikke kreve av oss at vi skal ha forslag til å løse et slikt grunnleggende globalt spørsmål. Forholdet mellom fattig og rik er preget av en rekke problemer som ingen har gode løsninger på, for eksempel hvordan distribuere vestens overskuddsproduksjon av mat.

- Har Dataforeningen prosjekter innen IT og utvikling?

- Hittil har foreningen ikke gått inn på slike prosjekter. Men det er absolutt verdt å tenke nærmere over dette. I Norge har vi erfaringer fra en rekke prosjekter innen for eksempel utdanning og brukere med handikapp.

Trondsen peker på at utviklingen man i dag ser med Internett-tilgang fra enklere og trådløse apparater vil gi nettet en langt større utbredelse.

- De nye aksessformene vil samtidig være langt bedre tilpasset forholdene i utviklingsland.

Til toppen