Format for vektorgrafikk definert på nytt

W3C anbefaler nå nye utgaver av SVG, en teknologi for å beskrive vektorgrafikk. En omdefinering av språket gir langt flere bruksområder.

World Wide Web Consortium (W3C) annonserte tirsdag at organisasjonen anbefaler bruk av SVG 1.1 ( Scalable Vector Graphics) og SVG Mobile.

I SVG 1.0 var DTD-en (Document Type Definition) en enkel enhet. I SVG 1.1 er denne delt opp i flere mindre og mer fleksible byggesteiner som kan settes sammen på forskjellige måter, avhengig av ønsket bruksområde. Funksjonaliteten forøvrig er uendret.

SVG Mobile setter disse byggestenene samme på nytt på en måte som er optimalisert for mobile enheter. Selv om mobile enheter etterhvert har fått fargeskjermer, kraftigere regnekapasitet og bedre multimediefunksjonalitet, kommer de til kort sammenlignet med fullverdige PC-er. Men de mobile enhetene støtter nå web-teknologier som XHTML (Extensible HyperText Markup Language ), SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) og SVG.

W3C har brukt byggesteinene i SVG 1.1 for å lage to profiler eller undersett til det komplette SVG-språket, SVG Tiny og SVG Basic - som utgjør SVG Mobile.

SVG Tiny er rettet mot mobiltelefoner med multimediestøtte, blant annet for å gjøre det mulig å sende fargerike, animerte multimediemeldinger i stedet for tekstmeldinger og statiske bitmap-bilder.

SVG Basic skal gjøre det mulig for lommedatamaskiner. blant annet å vise fram informativ, interaktiv grafikk som dynamisk oppdateres over et trådløst nettverk koblet til en XML-basert informasjonskilde.

Siden SVG Mobile er et sant undersett av SVG 1.1, vil alle kompatible avspillere kunne vise fram innhold basert på SVG Mobile.

Men SVG 1.1 kan også kombineres med andre teknologier fra W3C for å lage kraftigere, integrerte løsninger. W3C nevner flere eksempler i en pressemelding, blant annet kombinasjonen av SVG 1.1 og SMIL Basic for å kombinere vektorgrafikk med streaming video og lyd, eller SVG og XForms for å sette sammen interaktive skjemaer med mye grafikk.

SVG 1.1 er allerede blitt testet gjennom en rekke prosjekter og støttes av en lang rekke selskaper innen bransjene for grafikk og mobil kommunikasjon.

Til toppen