Formatridder trekker seg

IT-sjefen i Massachusetts kjempet gjennom et vedtak om åpne formater i forvaltningen. Nå går han av.

IT-sjefen i Massachusetts kjempet gjennom et vedtak om åpne formater i forvaltningen. Nå går han av.

IT-sjef Peter Quinn i den amerikanske delstaten Massachusetts ble i høst verdensberømt for sin kamp for åpne standarder, ved å kjempe gjennom et vedtak om at alle dokumenter i den offentlige forvaltningen skulle lagres i åpne formater.

Vedtaket i september gikk ut på å fase ut alle proprietære formater, og fra 1. januar 2007 bare bruke formater godkjent i henhold til vedtatte kriterier for åpne formater. De to formatene som ble godkjent i første omgang, var OpenDocument Format fra standardiseringsorganisasjonen OASIS, og PDF-formatet fra Adobe, som forvaltes av ISO.

Vedtaket vakte enorm oppsikt, og Quinn og hans støttespillere ble utsatt for press fra Microsoft-inspirerte grupper. Så kom Microsoft med sitt utspill om at dokumentformatet Office Open XML i neste utgave av kontorpakken Office, kjent som «12», ville legges fram for Ecma International for å vedtas der som åpen standard. Quinn svarte med å slå fast at dersom Microsoft holder løftet, vil Office Open XML sannsynligvis tilfredsstille delstatens krav til åpent format og godtas på linje med OpenDocument Format.

    Les også:

Ifølge avisen Boston Globe har Quinn søkt avskjed fra sin stilling fra 12. januar.

Avisen siterer en e-postmelding der Quinn forklarer sin stab at han er blitt «lynavleder» for dem som motarbeider overgangen til åpne formater, og der han antyder at delstatens politiske ledelse kan være i ferd med å sabotere vedtaket. Quinn mistet en av sine viktigste politiske støttespillere i november da delstatsforvaltningens administrasjonssjef Eric Kriss trakk seg.

Delstatens politiske ledelse bekrefter at Quinn har søkt avskjed, og avviser kategorisk at man er på flukt fra vedtaket om overgang til åpne dokumentformater.

– Vi forventer ingen endring i reglene, sa kommunikasjonsdirektør Eric Fehrnstrom til avisen, på vegne av delstatsguvernør Mitt Romney.

Noe av presset mot Quinn dreide seg om påstander om at han skulle ha brutt delstatens regelverk ved sine mange opptredener på IT-arrangementer utenfor delstaten. En utredning ved den nye administrasjonssjefen slo fast at Quinn hadde innhentet de nødvendige tillatelsene for alle opptredenene, og at han ikke hadde brutt noen regler.

Til toppen