Formell protest mot Norges Ja til OOXML

Norges stemme ligger an til å avgjøre kampen, men nå protesterer den norske komite-formannen.

Formell protest mot Norges Ja til OOXML

Norges stemme ligger an til å avgjøre kampen, men nå protesterer den norske komite-formannen.

Det er helt jevnt i den internasjonale avstemmingen, og Norges kontroversielle ja-stemme kan avgjøre kampen.

    Les også:

Nå har imidlertid Steve Pepper, formann i den norske ISO/IEC JTC 1/SC 34-komiteen sendt inn en formell protest til ISO, der han ber om at Norges stemme forkastes.

Han henviser til at det har foregått alvorlige uregelmessigheter, og at Standard Norge med sin besluttning ikke representerer flertallet i den norske komiteen.

Pepper ber også det norske næringsdepartementet om å undersøke saken, for eventuelt å kunne omgjøre den norske stemmen.

Her er utdraget fra faksen som nettopp er sendt til ISO:

Formal protest regarding the Norwegian vote on ISO/IEC DIS 29500

I am writing to you in my capacity as Chairman (of 13 years standing) of the Norwegian

mirror committee to ISO/IEC JTC 1/SC 34. I wish to inform you of serious irregularities

in connection with the Norwegian vote on ISO/IEC DIS 29500 (Office Open XML) and

to lodge a formal protest.

You will have been notified that Norway voted to approve OOXML in this ballot. This

decision does not reflect the view of the vast majority of the Norwegian committee, 80%

of which was against changing Norway’s vote from No with comments to Yes.

Because of this irregularity, a call has been made for an investigation by the Norwegian

Ministry of Trade and Industry with a view to changing the vote.

I hereby request that the Norwegian decision be suspended pending the results of this

investigation.

Yours sincerely,

Steve Pepper

Chairman, SN/K185 (ISO/IEC JTC 1/SC 34 mirror committee)

(sign.)

EU har tidligere bedt europeiske land om å rapportere inn eventuelle irregulariteter, men Standard Norge valgte å ikke rapportere noe slikt fra den norske prosessen.

    Les også:

Til toppen