Fornebu: Budgivningen starter 1. november

Oslo Kommune holder nettåpent for all verden på det nedlagte flyplassområdet på Fornebu. All informasjon gjøres tilgjengelig på nettet med håp om å spare kommunen for store prospektbunker. Informasjon skal legges inn fram til 1. november. Da starter budgivingen.

Oslo Kommune holder nettåpent for all verden på det nedlagte flyplassområdet på Fornebu. All informasjon gjøres tilgjengelig på nettet med håp om å spare kommunen for store prospektbunker. Informasjon skal legges inn fram til 1. november. Da starter budgivingen.

1.500 kvadratmeter med tidligere flyplassområde skal presenteres i det vide og brede på et nystartet nettsted i regi av Oslo Kommune Bolig- og eiendomsetaten.

Oslo Kommune kjøpte opprinnelig tomten til flyplass, men overførte tomten til Staten i 1947 så lenge tomten brukes til trafikkflygninger. Da Fornebu ble nedlagt som flyplass 8. oktober i fjor, ble dermed tomten tilbakeført til Oslo Kommune.

På Oslos 1.500 mål skal det bygges om lag 4.000 boliger, mens Bærum Kommune regner med å bygge om lag 3.800 boliger. Det vil også bli rundt 200.000 m2 med næringsbygg, og 21.000 m2 med senterbygninger. Utbyggingstiden blir beregnet til om lag 10 år.

- Internett vil bli vår kommunikasjonskanal ut. Her skjer det prosesser hele tiden. Avtaler med grunneiere vil bli lagt ut løpende, i tillegg til alle opplysninger og rapporter, sier direktør Gunnar Leganger i Oslo Kommune Bolig- og eiendomsetaten.

Men selve budrunden vil foregå i regi av eiendomsmegler.
Gunnar Leganger, direktør i Oslo Kommune Bolig- og eiendomsetaten.
På nettstedet er hele området delt inn i ulike deler, som alle har hver sine 360 graders panoramabilder over den delen av området. Også alt skriftlig materiale som kan relateres til Fornebu skal gjøres tilgjengelig på nettstedet. De som vil, kan abonnere på e-postmeldinger som sendes ut hver gang et nytt element legges inn på nettsidene.

1. november i år skal det settes strek for all informasjon som skal legges inn på nettstedet. All informasjon på nettstedet vil da utgjøre prospektet, og dermed grunnlaget for budgivningsprosessen. Tanken er at budgivningen skal starte da.


- Interessenter skal kunne hente ut det de trenger fra Internett. Vi slipper å sende ut store bunker med prospekter. Her vil det hele tiden være oppdaterte nyheter, understreker Leganger.

Den kommunale etaten vil blant annet ha ingresser med pekere til alle saker på nettet som tar for seg Fornebu, generert gjennom automatisk søk ved søkemotorer.

- Hvorfor samarbeider ikke Oslo Kommune med Bærum Kommune om nettstedet?

Bilde av tomten som Telenor har startet byggingen på. Rullebanen holder på å skrapes bort.

- Vi gjør dette for oss selv fordi det er en del av Oslo Kommunes markedsføring av arealer. Men vi har jo en peker til Bærum, sier Leganger.

Også Sten Ture Jensen, gründer i medieselskapet Media Holding brukte samme taktikk da han skulle selge en av sine eiendommer i mars i år. Jensen solgte da en privatbolig på Berg i Oslo gjennom et eget opprettet domene. Han la ut blant annet bilder fra alle rom, videopresentasjon av boligen og pekere til eiendomsmegler.
Til toppen