Fornøyd med Hope - til slutt

Konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor sier seg naturlig nok godt tilfreds med utfallet av Konkurransetilsynets behandling av Schibsted/Telenor-fusjonen. Men samtidig uttrykker han undring over tilsynets inngripen i saken.

Konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor sier seg naturlig nok godt tilfreds med utfallet av Konkurransetilsynets behandling av Schibsted/Telenor-fusjonen. Men samtidig uttrykker han undring over tilsynets inngripen i saken.

- Konkurransetilsynet gikk nok inn i denne saken med litt feil forutsetninger, sier Tormod Hermansen, som overfor digi innrømmer at han ble noe overrasket da han fredag 30. mai fikk meldingen om at Konkurransetilsynet ikke ville godkjenne fusjonsplanen.

- Jeg vil ikke gå så langt som å si at Konkurransetilsynet ikke hadde forstått saken, men de hadde nok noen spesielle oppfatninger om hva fusjonen egentlig innebar, sier Hermansen. Telenors konsernsjef understreker imidlertid at selskapet de siste par ukene "har hatt en fin prosess" med Konkurransetilsynet - "fra topp- til saksbehandlernivå".

Konkurransetilsynet hadde først vanskelig for å akseptere samarbeidet både med tanke på Telenor Nextels oppkjøp av Schibsted Netts kundemasse og med tanke på eierandelen i Scandinavia Online. Tirsdag ble imidlertid Telenor og Schibsted enige med Konkurransetilsynet om å gjøre endringer i avtalen mellom de to selskapene om internettsamarbeid. Det viktigste punktet i denne sammenhengen er at SOL ikke skal ligge som ferdig hjemmeside på programvare for Telenor. For statsaksjeselskapet medfører dette ingen ekstra utgifter ut over at Telenor Nextel må produsere en ny nettleser som imøteser den nye avtalen.

- For Konkurransetilsynet har koblingen mellom SOL og Schibsted etterhvert blitt det viktigste ankepunktet, ikke Telenors dominerende rolle som aksessleverandør, sier Hermansen og viser til at Telenor har pålagt seg selv visse restriksjoner på innholdssatsingen.

Til toppen