Fornyingsminister vil ha IT-idedugnad

Fornyingsminister vil ha IT-idedugnad

Fornyingsminister Heidi Grande Røys ber statlige og private bedrifter om hjelp til IT-forbedringer.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har måtte tåle kritikk for at det skjer lite på IT-siden. I et brev i sommer sendte fornyingsminister Heidi Grande Røys ut en invitasjon til i alt 90 statlige og private bedrifter, der hun ber om innspill til hvordan IT kan hjelpe til å fornye offentlig sektor.

Fristen for innspill er satt til 1. september, som skal danne grunnlaget for den nye handlingsplanen for IT-prioriteringer i 2007, forteller informasjonssjef Gunn Janne Myhrseth i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Heidi Grande Røys har i denne omgang sørget for å alliere seg med et bredt utvalg av eksperter som tilbyr digitale, offentlige tjenester.

I høringsbrevet skriver hun at «Regjeringa vil skape verdas beste offentlege sektor gjennom ein dugnad saman med tilsette, frivillige lag og organisasjonar».

Grande Røys lokker med 15 milliarder kroner ekstra til øremerkede formål, dersom staten kan løse oppgavene i offentlig forvaltning og tjenesteprodukter en prosent mer effektivt hvert år uten å svekke kvaliteten.

Hun håper at innspillene skal kartlegge hvordan IT kan forbedre brukernes behov gjennom effektive digitale kanaler.

Regjeringen vil spesielt legge vekt på forslag som kan forbedre:

  • Brukervennlighet ved å organisere det offentlige tilbudet til å møte folks behov, og å gjøre det enkelt for innbyggere og næringsliv å være i kontakt med det offentlige.
  • Åpenhet ved å gi innbyggere bedre kunnskap og innsikt i offentlige aktiviteter, ressursbruk og resultater.
  • Effektivisering ved å løse fellesoppgaver mer effektivt som samtidig kan frigi ressurser til prioriterte oppgaver.
  • Kvalitet ved å sikre at det offentlige tilbudet har høy kvalitet, og at dette kan måles og følges opp systematisk.
  • Medvirkning ved å legge opp til en samhandling mellom brukere, ansatte og organisasjoner.
Til toppen