Fornyingsministeren skryter av IT-bransjen

Heidi Grande Røys drar frem IT-bransjen som et eksempel til etterfølgelse.

Fornyingsministeren skryter av IT-bransjen

Heidi Grande Røys drar frem IT-bransjen som et eksempel til etterfølgelse.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys åpnet i dag Search Summit Norway-konferansen, der den norske søketeknologibransjen hadde samlet seg.

- Dette med søk etter informasjon gir grunnlag for litt undring. Når jeg går inn på en portal, er det ofte umulig å finne det jeg er ute etter, sier Røys.

Hun påpekte det paradoksale i at hun slet med å finne informasjon på portaler som er spesiallaget for å tilgjengeliggjøre informasjon fra et spesifikt område. Hun tok derfor til ordet for at søketeknologi må bli en viktig teknologi i tiden fremover.

Der bør Norge ha gode muligheter. Vi har flere norske utviklingsmiljøer som er sterke på søk. På den norske konferansen trakk Per Morten Hoff frem arrangørene Microsoft, Fast og Intellisearch, samt InfoFinder og SearchDaimon.

- Vi har klart å skape en norsk klynge i søk, takket være et universitetsmiljø, spennende selskaper og krevende kunder, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, på åpningen av konferansen.

Fornyingsminister Røys dro også denne gang frem offentlig sektor, og viktigheten av at offentlige etater blir bedre på nett.

- Jeg ønsker at offentlig sektor skal bli enda bedre. Vi må ha flere offentlige tjenester på nett, og vi må ha flere avanserte tjenester på nett, sier Røys.

Søketeknologi var en av områdene hun hadde store forventninger til at kunne gi disse tjenestene et stort løft.

Fornyingsministeren påpekte at det var viktig med åpne standarder for at offeentlig sektor skulle kunne lykkes med å ta i bruk informasjonsteknologi på en god måte, og hun bemerket at hun hadde fulgt nøye med på fokuset rundt dette de siste dagene.

Hun avsto imidlertid fra å kommentere OOXML-saken, og valgte heller å trekke frem IT-bransjen som et eksempel til etterfølgelse fordi bransjen er flink til å være innovativ, og ta i bruk nye innovative løsninger.

- Jeg bruker IT-bransjen som eksempel på innovasjon, fordi dere er de beste i klassen. Dere er mine gode eksempler, sa hun til en nesten fullsatt sal med cirka 350 deltagere.

Til toppen