Fornyingsministeren til søkekonferanse

- Det er nettopp slik kunnskapsbasert virksomhet vi skal leve av i fremtiden, sier Heidi Grande Røys.

Fornyingsministeren til søkekonferanse

- Det er nettopp slik kunnskapsbasert virksomhet vi skal leve av i fremtiden, sier Heidi Grande Røys.

Den 3. april står fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys for åpningen av den internasjonal søkekonferansen Search Summit Norway 2008 i Oslo. Konferansen arrangeres i regi av IKT-Norge.

- Norge har i dag verdensledende miljøer innen søketeknologi og ligger i tet når det gjelder nyskapende løsninger. Det er nettopp slik kunnskapsbasert virksomhet vi skal leve av i fremtiden, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

I tillegg til de norske selskapene, har også internasjonale selskaper som Google og Yahoo sine forskningsmiljøer i Trondheim. Flere globale aktører ser på Norge som et land med nøkkelkompetanse på dette området.

- Det er viktig å videreutvikle og pleie denne kunnskapen. På initiativ fra ledere for de ulike kompetansebedriftene, John Markus Lervik fra FAST, Harald Jellum fra IntelliSearch og Knut Aasrud fra Microsoft Norge, har IKT-Norge fungert som en tilrettelegger for oppstarten av denne kompetanseklyngen rundt søketeknologi, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Etableringen av en internasjonal kompetanseklynge i Norge har som mål å fremme innovative løsninger innen søketeknologi, samt å sette fokus på å beholde den gode norske kompetansen.

Til toppen