Forrester: Europa sakker akterut

Europa er rene sneglen i forhold til USA når det gjelder utberedelse av Internett, viser nye prognoser fra Forrester Research. Analyseselskapet spår at 40 prosent av amerikanerne vil være koblet online i år 2001.

Europa er rene sneglen i forhold til USA når det gjelder utberedelse av Internett, viser nye prognoser fra Forrester Research. Analyseselskapet spår at 40 prosent av amerikanerne vil være koblet online i år 2001.

Det amerikanske analyseselskapet la fram sine ferske resultater på Forrester Forum Europe i London i forrige uke.

Ifølge en pressemelding fra selskapet viser prognosene ingen forbedring i forholdet mellom USA og Europa på spredning av nettet: Europa vil øke sitt online-publikum fra 4 til 13 prosent i løpet av tre år, mens USA vil i løpet av samme tidsperiode ha nådd opp i 40 prosent dekning i befolkningen. (Europa er avgrenset til EU-medlemmer og land som er tilsluttet EØS-avtalen, inkludert Norge).

Det innebærer at 53 millioner vil logge seg på i Europa sammenliknet med 98 millioner i USA - trass i at Europas samlede befolkning er større enn USAs. Det vil bli omsatt for 206 milliarder dollar via nettet i 2001, noe som utgjør 2,7 prosent av amerikanernes BNP, mens omsetningen i Europa vil ligge på 64 milliarder dollar, det vil si 0,9 prosent av et estimert BNP for de definerte europeiske land.

Forrester mener at noen av grunnene til forskjellene er at europerne er sent ute, ikke villlige til å handle online, har fem ganger så høye tele-kostnader og større sosiale utgifter i forbindelse med ansatte.

Tidligere har sjefen for MITs Media Lab, Nicholas Negroponte beskyldt mellom-europeere som Tyskland og Frankrike for å være u-land i IT-sammenheng, og IDGs Pat McGovern hevdet at europeiske bedrifter må skjerpe seg for ikke å havne i bakleksa på Internett (se egne relaterte saker i høyre margen).

Til toppen