Forrester: - Optimisme å spore i IT-budsjetter

Ifølge ny statistikk fra Forrester Research har USAs næringsliv økt sine IT-innkjøp med 2,3 prosent så langt i år sammenliknet med året før.

Ifølge ny statistikk fra Forrester Research har USAs næringsliv økt sine IT-innkjøp med 2,3 prosent så langt i år sammenliknet med året før.

Forrester-undersøkelsen er foretatt blant amerikanske selskaper med minst 500 millioner dollar i årlig omsetning, et utvalg som ikke er særlig representativ for den typiske IT-kjøper i Norge, men om ikke annet er tallene likevel interessante fordi de kan fange opp et gryende stemningsskifte i et ellers deprimerende teknologimarked.

Analyseselskapet mener tallene underbygger tidligere signaler om en positiv trend, og viser til et flertall av de intervjuede sjefene som uttaler at det er mer sannsynlig at IT-innkjøpene vil øke med ti prosent enn falle med ti prosent.

Forresters halvårlige IT-kjøp-statistikk "Business Technographics North America Benchmark Study" omfatter intervjuer med 1001 topp- og IT-sjefer, og viser at budsjettene for IT-innkjøp så langt i år har økt med 2,3 prosent sammenliknet med i fjor. 63 prosent av de spurte sier de vil holde fast ved sine budsjetter også for neste halvår, og av de som vil revidere sine budsjetter, svarer 37 prosent at investeringsnivået vil økes med ti prosent eller mer, mens tolv prosent vil kutte med minst ti prosent.

Det er primært maskinvare, i første rekke nettverk- og lagringsutstyr, som prioriteres på innkjøpslistene, mens etterspørselen etter applikasjoner er lavere. Det hører med til historien at de fleste bedrifter ikke har økt sine samlede budsjettrammer, men henter inn midler til IT-innkjøp fra andre utgiftsposter, typisk konsulenthjelp. Omtrent 40 prosent av bedriftene svarer at de allerede har redusert eller akter å redusere pengebruken på eksterne konsulenter - en trend som også observeres her hjemme (se relaterte saker nedenfor).

Les også:

Til toppen