Forsatt god PC-vekst i Europa

Mens PC-salget i Russland stuper, holder Vest-Europa stand, konkluderer IDC. I inneværende kvartal forventer analysebyrået en omsetningsvekst på 16 prosent målt i antall enheter i regionen .

Mens PC-salget i Russland stuper, holder Vest-Europa stand, konkluderer IDC. I inneværende kvartal forventer analysebyrået en omsetningsvekst på 16 prosent målt i antall enheter i regionen .

Den økonomiske krisen i Asia og Russland er blitt en torn i siden også for de internasjonale PC-produsentene. I Japan falt omsetningen av PC-er med 14 prosent i andre kvartal, og det forventes at salget for året som helhet vil falle med fire prosent. I den øvrige delen av Sørøst-Asia forventes det en tilbakegang på bortimot to prosent for året som helhet.

Russlands skadeskutte økonomi vil i stor grad influere det innenlandske PC-salget. Etter rekordveksten i 1997, roet salget seg noe i første kvartal (ti prosent), mens det i andre kvartal falt med rundt 17 prosent. I august, etter at rubelen begynte å falle, stoppet salget nesten helt opp, og det forventes ikke at bildet vil endres før forholdet mellom rubel og dollar stabiliserer seg.

Lyspunktet i IDC-undersøkelsen er Vest-Europa og tildels USA. Grunnet fortsatt vekst i billig-PC-markedet konkluderer IDC med at enhetssalget i Europa vil vokse med 16 prosent i inneværende kvartal mens salget i USA skal opp 14 prosent.

På verdensbasis forventes det en vekst i antall enheter på 12,2 prosent andre halvår, mot 9,6 prosent i årets seks første måneder.

Til toppen