Forsatt rødt i Telecomputing

Til tross for en sterk vekst og bedring, er fargen på bunnlinjen i Telecomputing fremdeles skikkelig rød.

Telecomputing, pionerene i markedet for å fjerndrift av PC-er, sliter fremdeles med et solid underskudd. Selskapet omsatte i første kvartal for 46,1 millioner kroner, en bedring på 82 prosent fra samme kvartal i fjor. Men selv om underskuddet er halvert, ender resultat før skatt på minus 6,5 millioner kroner.

Kontantregnskapet er heller ikke så hygglig lesning: I løpet av første kvartal er kassen tappet for nesten 30 millioner kroner og selskapet har nå bare 55,7 millioner kroner på bok.

Selskapet er likevel fornøyd med utviklingen og resultatet.

Til toppen