Forsikrer at Vista ikke forsinkes i Europa

Microsoft erklærer at Vista ikke skal forsinkes i Europa, og ber igjen EU om større klarhet.

I går avga Microsoft en erklæring om at de er klare til å lansere Windows-etterfølgeren Vista i Europa i januar, som planlagt.

Utspill fra både Microsoft og EU-kommisjonen har ført til spekulasjoner om en mulig utsettelse av Vista i Europa. Kommisjonen har kommet med uttalelser som har vært tolket dit hen at de vil forby Vista dersom ny integrert funksjonalitet bryter med EUs antitrustlover. Uttalelser fra Microsoft har kunnet tolkes slik at dersom EU ikke tillater Microsoft å utstyre Vista med hensiktsmessig funksjonalitet, så vil produktet utsettes i Europa.

    Les også:

Den siste uttalelsen fra Microsoft krever større klarhet fra EU-kommisjonen.

Det Microsoft sikter til, antas å være formuleringer fra kommisjonens side som understreker at det er opptil Microsoft som produsent å forsikre seg at deres produkter ikke bryter med forbudet mot å bruke monopolmakt til å erobre nye markeder. Kommisjonen oppfatter at nye sikkerhetsfunksjoner i Vista kan tenkes å begrense konkurransemulighetene til nisjeleverandører innen IT-sikkerhet.

Til toppen