Forsiktig overgang til Internet Explorer 8

Dobbelt så mange digi.no-leserne bruker nå IE8. Hjemmefra, vel å merke.

Forsiktig overgang til Internet Explorer 8

Dobbelt så mange digi.no-leserne bruker nå IE8. Hjemmefra, vel å merke.

Microsoft kom torsdag i forrige uke med den første nye utgaven av Internet Explorer siden oktober 2006. Man skulle kanskje tro at mange av digi.nos lesere, i alle fall blant dem som bruker Internet Explorer til daglig, ville ta i bruk den nye versjonen temmelig raskt.

At bedrifter ikke oppgraderer over natten, er helt naturlig. I bedrifter må programvare testes grundig før den rulles bredt ut. Men på privat-pc-en er det ikke så uvanlig at brukerne kaster seg uti det.

Vi har derfor tatt utgangspunkt i nettlesertallene for i går, søndag, og sammenlignet dem med tallene for søndag den 15. mars. Vi har sett på tallene for både digi.no og Dinside.no, som har ganske forskjellige lesergrupper. Men vi vil understreke at tallene kan være betydelig preget av feilkilder tilfeldigheter, for tallmaterialet vi har tilgjengelig, er foreløpig ganske begrenset.

Tallene for digi.no viser at bruken av Internet Explorer var noe høyere i går enn forrige søndag. Men den beskjedne økningen i andelen fra 34,1 til 34,5 prosent, tyder ikke på at mange nå velger bort sin alternative nettleser til fordel for IE8.

Blant dem som besøkte digi.no med IE i går, benyttet 24,0 prosent IE8. Dette er nesten en dobling i andelen, sammenlignet med søndag i uken før, da andelen for IE8 RC var på 12,7 prosent.

Likevel var det ikke mer enn 8,3 prosent av digi.no-leserne som benyttet IE8 eller en testversjon av denne i går.

Det er helt klart IE7-brukerne som har oppgradert. Andelen av IE-brukerne som benytter IE7 ble redusert fra 78,2 til 67,1 prosent i løpet av uken som gikk. Andelen av IE-brukere som benytter IE6 gikk bare ned med et kvart prosentpoeng, til 8,8 prosent. I går var det bare 3 prosent av digi.no-leserne som benyttet IE6.

Brukerandel for nettlesere målt søndagene 15. og 22. mars på digi.no.
Brukerandel for nettlesere målt søndagene 15. og 22. mars på digi.no.

Forøvrig viser tallene at Firefox og Opera nå taper andeler blant digi.no-leserne, først og fremst til Safari og Chrome.

Firefox' andel gikk ned fra 37,1 til 36,6 prosent, mens Operas andel gikk ned fra 14,0 til 12,8 prosent. Samtidig steg andelen til Safari fra 10,4 til 11,1 prosent, mens andelen til Chrome steg fra 3,6 til 4,0 prosent.

Tallene for Dinside.no er ikke overraskende noe annerledes, siden nettstedet har en mer allmenn profil enn digi.no.

Andelen av IE-brukere som har tatt i bruk en versjon av IE8, steg fra 1,7 til 3,0 prosent blant Dinside.nos lesere, fra søndag den 15. mars til søndag den 22. mars.

Andelen av IE-brukere som benytter IE7 har gått ned fra 88,6 til 88,1 prosent, mens andelen IE-brukere som ennå ikke har oppgradert fra IE6, har blitt redusert fra 9,6 til 9,0 prosent. Det betyr at 5,8 prosent av som besøkte i Dinside.no i går, benyttet IE6.

Totalt sett øker andelen i bruken av IE fra 62,1 til 64,7 prosent.

Veksten til IE går utover de fleste av de andre nettleserne. Chrome står riktignok stille på 2,0 prosent, mens Firefox faller fra 24,0 til 22,6 prosent, Opera faller fra 6,7 til 5,9 prosent, mens Safari faller fra 5,0 til 4,6 prosent.

Brukerandel for nettlesere målt søndagene 15. og 22. mars på Dinside.no.
Brukerandel for nettlesere målt søndagene 15. og 22. mars på Dinside.no.

I denne artikkelen har vi brukt tall fra Google Analytics. Tallene forteller bare hvor mange som har besøkt våre nettsteder med de ulike nettleserne. De sier for eksempel ingenting om hvor stor andel som har oppgradert til IE8, mens som likevel benytter en annen nettleser. Digi.no vil komme tilbake med en ny undersøkelse om nettlesertallene om noen uker, da også med tall fra hverdager.

    Les også:

Til toppen