Forsinket overføring skal hindre «phishing»

Somn ledd i kampen mot «phishing» øker fire store britiske banker tiden det tar å overføre penger.

Å overføre penger går langt raskere i dag enn for noen år siden, men nå setter engelske banker på bremsene.

Overføringer internt mellom kontoer i Barclays, Natwest, Hbos og Royal Bank of Scotland vil ikke lenger gå øyeblikkelig, men ta en hel arbeidsdag, melder Computerworld.dk.

Dette gjør de for å møte den økende trusselen fra «phishing». Phishing er en svindelmetode som går ut på å lure ut sensitiv informasjon om folk, slik som innloggingsinformasjon til en nettbank, for så å bruke den til svindel.

Forsinkelsen som nå innføres, skal gjøre slik svindel vanskeligere. Bankene hevder å ha innført flere sikkerhetssjekker før betalingen er fullført. Forsinkelsen gjelder kun overføringer mellom kontoer i samme bank, for overføringer mellom banker tar allerede mer tid. Forsinkelsen innføres dessuten bare på første overføring mellom to kontoer. Etter dette regner man tydeligvis med at mottakeren er kjent for den som betaler, og dermed tryggere.

Det har tidligere blitt hevdet at phishere har ranet til seg 130 millioner kroner i Storbritannia. Her til lands er det neppe snakk om store beløp. Phishing er et langt større problem i engelsktalende land, fordi det meste skrives på engelsk.

Det har riktignok forekommet en del phishingforsøk her til lands i det siste, men det ser ikke spesielt troverdig ut når svindlere som utgir seg for å være en norsk bankinstitusjon, skriver på engelsk.

    Les også:

Les mer om: