Forsinket SQL Server kan lamme Microsoft

Påkrevet sikringsarbeid forsinker neste versjon av Microsoft SQL Server. Det kan få alvorlige ringvirkninger for en rekke andre produkter.

Påkrevet sikringsarbeid forsinker neste versjon av Microsoft SQL Server. Det kan få alvorlige ringvirkninger for en rekke andre produkter.

En betautgave av neste versjon, med kodenavn Yukon, av Microsofts databaseprodukt SQL Server skulle kommet innen årsskiftet. Spredte meldinger i amerikansk fagpresse tyder på at den er utsatt til tidlig 2003, og at det endelige produktet ikke når markedet før neste høst.

Forklaringen på forsinkelsen er at utviklerne - tusen menn og kvinner - ble pålagt å legge alt annet til side til fordel for opplæring og øvelse innen sikkerhet i en til tre måneder, i forbindelse med sikkerhetsinitiativet som Microsoft lanserte i januar i år.

Les også

I stedet for å lage ny funksjonalitet, ble utviklerne, fra midten av mars, blant annet pålagt å gå gjennom fem millioner kodelinjer som utgjør den aktuelle utgaven av SQL Server. Gjennomgangen skal ha vært absolutt påkrevet. Hackermiljøet har vist stor interesse for de mange mulighetene som sårbarhetene i SQL Server tilbyr. Tallet på sikkerhetsfikser til SQL Server har økt fra tre i hele fjor til åtte hittil i år.

Les også

Som følge av dette arbeidet vil den kommende Yukon-utgaven tilby vesentlig bedre sikkerhet enn dagens versjon av SQL Server. Blant annet vil administratorer kunne regulere tilgang ikke bare på tabell- og kolonnenivå, men også på radnivå. Det betyr at bestemte poster vil kunne låses helt, uavhengig av brukerrettighetene til tabell eller felt. Standardinstallasjonen av Yukon vil automatisk utestenge alle brukere fra all data, slik at administrator må ta stilling til hva som skal tillates, i stedet for til hva som skal forbys.

Yukon vil også nyte godt av et kommende Microsoft-verktøy, beskrevet som "Quick Fix", som gjør det enklere å installere sikkerhetsoppgraderinger på kompliserte serversystemer.

Forsinkelsen av Yukon kan få store ringvirkninger for Microsoft, fordi databasen legges til grunn for en rekke andre produkter.

Microsoft tar blant annet sikte på å legge Yukon til grunn for et nytt filsystem for Windows, i tråd med utviklingen av XML-formatet, og innrettet på å gjøre det enklere å søke gjennom mange forskjellige databaser og dokumenttyper tvers gjennom en utstrakt organisasjon. Dette filsystemet vil ha en grunnleggende databasestruktur, og vil gi hele .Net-strategien et sikrere og mer moderne fundament enn det over tjue år gamle filsystemet som preger Windows i dag.

Tidlig på 1990-tallet, da Windows 2000 var på tegnebrettstadiet og het "Cairo", la Microsoft opp til samtidig å utvikle et nytt filsystem, døpt Object File System. Det ble lagt til side, dels fordi arbeidet for innviklet, dels fordi markedet - Netscape, Java, Internett og USAs justisdepartement - svekket ledelsens fokus på det teknologiske.

En forsinkelse av Yukon vil følgelig også få konsekvenser for Longhorn som neste Windows er døpt, og som skulle kommet i beta en gang i 2003.

Det går ytterligere ringvirkninger til Microsofts applikasjoner. Toppsjef Steve Ballmer sa til Cnet i mars i år at et nytt filsystem innebærer en ny gjennomgang av Office-applikasjonene, særlig e-postklienten Outlook. Ballmer kalte dette arbeidet "tough stuff".

Framdriften for utviklerpakken Visual Studio.Net vil også måtte revideres. Den nåværende framdriftsplanen forespeiler en tett integrering mellom utviklerpakken og SQL Server, så tett at den neste store oppgraderingen, som skulle kommet midt i perioden 2002-2004, er døpt "Visual Studio for Yukon". Yukon skal blant annet utstyres med Microsofts CLR - "Common Language Runtime" - som kjører all kode fra Visual Studio, uansett hvilket språk utvikleren velger.

Til slutt kan det nevnes at Microsofts inntreden på femte plass på en av de sentrale TPC-C-rankingene, og som kan ventes å spille en vesentlig rolle i selskapets markedsføring av sine avanserte systemer, bygger på betaversjoner av Windows 2003 og Yukon. Reglementet til Transaction Processing Performance Council krever at produktet skal være i salg i løpet av rimelig tid etter at testresultatet er ført på listen. Utsettes lanseringene av Yukon og Windows 2003, risikerer Microsoft at oppføringen trekkes tilbake, slik at den ikke lenger vil kunne brukes i markedsføringen.

Les også

Til toppen