Forsker i hvordan datautstyr kan forenes med bilkjøring

Er det mulig å kjøre bil mens du prater i mobil, sjekker e-post og følger instrukser fra navigeringssystemet? Fords nye forskningsprosjekt VirTTEx skal prøve å finne et svar.

Er det mulig å kjøre bil mens du prater i mobil, sjekker e-post og følger instrukser fra navigeringssystemet? Fords nye forskningsprosjekt VirTTEx skal prøve å finne et svar.

Dataleverandørene tilbyr stadig nye hjelpemidler som bilførere ikke kan stå i mot, ikke bare mobiltelefoner, men også bil-PC-er med e-post, avtalebøker, navigasjonssystemer, MP3-spillere og liknende som nok kan være behagelige eller nyttige, men som også kan antas å distrahere sjåføren fra det ufravikelige pålegge om oppmerksomhet overfor veien og medtrafikantene. Nytt elektronisk utstyr kommer dessuten i tillegg til andre sideordnede gjøremål, som drikking, gestikulering, prating, spising og tenking.

- Vi har til og med observert yrkessjåfører i ferd med å dekorere bløtkaker, med en hånd på rattet og et halvt øye på trafikken, sa Helen Petrauskas, Fords ansvarlig for miljø og sikkerhet, da hun presenterte VirTTEx på den store bilutstillingen i Detroit denne uka. - Vi er nødt til å måle vitenskapelig de avledningene som sjåfører er utsatt for i dagens biler.

Petrauskas viste en video av en mann som spiste, tok mobiltelefonen, skrev e-post, sjekket sin hånd-PC og prøvde å følge med på navigasjonssystemets instrukser mens han kjørte. Videoen er tilgjengelig på web, gå til "Autos 2001" på MSN.com og klikk videre derfra.

VirTTEx står for "Virtual Test Track Experiment". Prosjektet går ut på å bygge en egen kjøresimulator med en bil utstyrt med all verdens elektroniske hjelpemidler, og gjøre nøye målinger og observasjoner av alt som skjer med sjåfører som må forholde seg til hjelpemidlene under kjøring. Det er blant annet utviklet egne apparater for å måle øyebevegelser. Prosjektet har et foreløpig budsjett på 10 millioner dollar.

Bakgrunnen for prosjektet er debatten som fulgte i kjølvannet av en offentlig rapport om årsaker til trafikkuhell. Rapporten slo fast at over ti prosent av alle dødsulykker kan føres tilbake til manglende oppmerksomhet hos bilførere. 3,2 millioner amerikanere ble drept i trafikkuhell i 1999.

Flere amerikanske fylker og kommuner har vedtatt lovgivning tilsvarende det norske forbudet mot handsfreefri bruk av mobiltelefoner mens man fører et kjøretøy. Forslag er eller har vært behandlet i 27 delstatsforsamlinger, uten vedtak hittil. Opinionsundersøkelser viser at 55 prosent mener det distraherer sjåføren å slå et nummer på mobiltelefonen under kjøring, men 61 prosent er mot å gjøre dette straffbart.

Regjeringens Department of Transportation har satt av 50 millioner dollar til å bygge en simulator med tilsvarende mål som den til Ford.

På bilutstillingen presentert General Motors og andre leverandører nye tjenester som også kan virke distraherende på bilførere, blant annet en som for eksempel følger med på hvor mye bensin som er igjen på tanken og forteller om hvor du får tak i billig bensin i en omkrets av fem miles. Det antas at slike tjenester blir mindre distraherende hvis de nytter et grensesnitt med syntetisk tale framfor å avbryte sjåførens oppmerksomhet med en lyd for å vise meldinger på en skjerm.

Til toppen