Forsker offentliggjør Echelon-dokumenter fra NSAs arkiv

Forsker Jeffrey Richelson ved det frittstående National Security Archive har offentliggjort deklassifiserte dokumenter fra USAs overvåkningsorgan NSA som bekrefter eksistensen av det internasjonale overvåknings- og avlyttingsprogrammet Echelon.

Forsker Jeffrey Richelson ved det frittstående National Security Archive har offentliggjort deklassifiserte dokumenter fra USAs overvåkningsorgan NSA som bekrefter eksistensen av det internasjonale overvåknings- og avlyttingsprogrammet Echelon.

Trass i navnelikheten, er det ingen forbindelse mellom National Security Archive ved George Washington University i USAs hovedstad, der forsker Jeffrey Richelson holder til, og forsvarsdepartementets overvåknings- og avlyttingsorgan National Security Agency (NSA) som utenforstående lenge har ansett som primus motor i Echelon.

Richelson har gjort noe så enkelt som å gå gjennom dokumenter som NSA nylig har deklassifisert. Disse er gjengitt i faksimile på nettstedet til National Security Archive, med stempler for henholdsvis hemmelighold og deklassifisering, og overstrykningene som ble påført i forbindelse med deklassifiseringen. Noen av dokumentene har vært i Richardsons besittelse i flere år. Andre har han fått de siste månedene. Alle er rekvirert med utgangspunkt i offentlighetsloven Freedom of Information Act. Bruken av denne loven for å tvinge regjeringsorganer til å frigi følsomme dokumenter er den fremste arbeidsmetoden til National Security Archive.

Til Wired sier Richelson at dokumentene gir utvetydig bevis for Echelons eksistens. De antyder videre at de mest ekstreme antakelsene om Echelons rekkevidde og teknologiske ikke svarer til de faktiske forholdene. Han stiller seg til og med tvilende til om Echelon kan oppfattes som et brudd mot USAs gjeldende lovverk. En av årsakene er advarsler i dokumentene mot å bryte gjeldende personvernlovgivning i USA.

I sin oppsummering av dokumentene skriver Richelson at Echelon ikke svarer til beskrivelsene av det som et globalt program som avlytter alt som er av elektronisk kommunikasjon, analyserer det automatisk og fôrer etterretningstjenestene i USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand med resultatene.

Det som bekreftes i dokumentene er at Echelon lar deltakerlandene - ovennevnte samt medlemmene i EU og NATO - spesifisere hva de trenger å avlytte og få det automatisk overført fra avlyttingsanlegg i Storbritannia og USA. Det bekreftes videre at Echelon ennå ikke disponerer programvare som gjør det mulig å automatisere avlyttingen av tale, basert på ordgjenkjenning.

Det siste poenget kommer ikke som noen overraskelse. Den skotske frilansjournalisten Duncan Campbell trakk samme konklusjon i Echelon-rapporten som han utarbeidet for teknologikomitéen til Europa-parliamentet i fjor våres. Det er også verdt å merke seg at begrensningene som Richelson snakker om, ikke utelukker de overgrepene som er nevnt i Campbells rapport.

Les også disse artiklene om Echelon:
Danske Echelon-artikler offentliggjort på web
Amerikansk nettsted samler bakgrunn om Echelon
Interessant patent til amerikansk overvåkningsorgan
Echelon-innslag utløser nye krav om åpenhet
Kollektiv nettdugnad for å jamme NSAs overvåkning
Australia først ute med å innrømme at Echelon finnes
Ny Echelon-rapport tilgjengelig på web
Kongressrepresentant krever høring om Echelon

Til toppen