Forsker på fingeravtrykk for sikker ID

Med 50 millioner i EU-midler skal forskere ved Høgskolen i Gjøvik brøyte vei for sikker ID.

Bilde f.v: Patrick Bours, Christoph Busch, Davrondzhon Gafurov og Bian Yang.
Bilde f.v: Patrick Bours, Christoph Busch, Davrondzhon Gafurov og Bian Yang.

Med 50 millioner i EU-midler skal forskere ved Høgskolen i Gjøvik brøyte vei for sikker ID.

ID-kort med biometriske data er tiltak for å bekjempe bedrageri og terrorisme.

Skannere og brikker som gjenkjenner fingeravtrykk er ikke nytt og heller ikke ideen om å bruke slikt til pålogging av IT-systemer eller andre signatur-funksjoner. Men gjenkjenning av fingeravtrykk har møtt stor motstand fra europeiske pressgrupper, blant annet når det gjelder kostnader og personvern.

Etter at Høgskolen i Gjøvik (HiG) fikk godkjent en doktorgrad i informasjonssikkerhet, har den fått i oppgave å forske på fingeravtrykksgjenkjenning.

Førsteamanuensis og dr. scient Erik Hjelmås, som selv har doktorgrad i biometrisk gjenkjenning og jobber som foreleser ved HiG, er stolt over at høgskolen nå skal lede an et EU-prosjekt for neste generasjons teknologi for fingeravtrykk.

NISLab (Norwegian Information Security laboratory) og HiG er en av ni partnere i prosjektet.

- Vi har en stor forskeraktivitet på gang på fingeravtrykk, der vi har ansvar for for all testing og standardisering. Vi har alle de ledende skannere for fingeravtrykk som skal testes for fingeravtrykk, forteller Hjelmås til digi.no.

EU-prosjektet heter Turbine (Trusted Revocable Biometric Identities) og har fått over 6 millioner Euro i støtte fra EU for å forske på sikker elektronisk identifisering.

Hensikten med forskningen er å kombinere biometri og kryptografi slik at ulike identiteter kan genereres fra ett og samme fingeravtrykksbilde. Resultatene fra forskningen skal bli etablert som ISO-standard.

For å ha en egen database med fingeravtrykk å forske på, har NISLab involvert over hundre studenter og ansatte ved HiG.

Professor Turbine ved HiG, Chistoph Busch, leder an prosjektet. Han forteller at for å sikre gjenkjenningen tar forskerne avtrykk tolv ganger for å sikre at avlesermekanismen i forhold til fingeravtrykkene fungerer mot riktig identitet uavhenging av ytre forhold.

Utfordringen ligger i at fingeravtrykkene ikke kan lagres som et rent bilde på grunn av personvernet, men må lagres i et annet sikkert og kompakt format.

Teknologien som blir utviklet i Turbine kan bli integrert i en rekke programvare, for eksempel ved innsjekk på flyplasser.

HiG samarbeider med følgende partnere: Sagem Sécurité (SAFRAN Group), Philips Research Europe, Sagem Orga, Katholieke Universiteit Leuven, Precise Biometrics, Cryptolog, 3D-GAA S.A og Arttic.

Til toppen