Forsker: - Politikere sluker internettmyten rått

Trond Arne Undheim ved NTNU mener altfor mange, inkludert politikere og samfunnsvitere, har utopiske tanker om hva Internett kan gjøre for mennesker. I dag forsvarer han sin doktoravhandling.

I dag, fredag 24. mai, er Trond Arne Undheim i gang med å forsvare sin doktoravhandling om Internett på NTNU. "What the Net can't do. The Everyday practice og Internet, Globalization and Mobility", er den internasjonale tittelen på avhandlingen som garantert vil opprøre noen digitale evangelister.

- Det merkelige er at visjonsapparatet fra dotcom-tiden synes å fortsette med uforminsket styrke innen visse miljøer. Folk er fortsatt ukritiske til Internett, noe som påvirker realismen i bransjen. Dessverre har politikere og andre plukket opp disse idéene og har urealistiske forventninger om hva teknologien kan gjøre, sier Undheim i forkant av den store prøven han gjennomgår i dag.

Undheim slakter det han kaller "den simple formen for dotcom" hvor predikanter som Kevin Kelly i det kjente IT-magasinet Wired lenge har spådd at Internett og digitaliseringen vil erodere all annen businesspraksis og hvor nettverkene blir så dype og penetrerende at de fysiske relasjonene forsvinner.

Mer om Kevin Kellys spådommer:


Han sier at disse tankene er gamle og stammer fra de tidlige kybernetiske tenkerne. Men tankene skjøt særlig fart på 90-tallet i forbindelse med oppstandelsen av uttrykket "Den nye økonomien". Både teknologer, politikere, næringslivledere og forskere var med å skape forestillinger de ikke hadde belegg for på egne ekspertiseområder.


Undheim har undersøkt fremtidvisjoner både i Norge, Italia og USA og sett på muligheten for å arbeide og kommunisere uavhengig av hindringer i tid, sted og rom, det vil si kunnskapsarbeideren som en virtuell nomade.

Han fant at en slik nomade fantes ikke, verken i Telenor eller Silicon Valley. Han synes for eksempel det papir- og kontorløse landskapet på Fornebu er en håpløs idé.

- Jeg har veldige store problemer med Fornebu, jeg er rett og slett skeptisk på nasjonens vegne. Et statseid selskap med et hus der det ikke er plass til mer enn to-tredeler av de ansatte, er umulig å tro på,. Telenor kommer til å få enorme problemer med for eksempel arkivering. Det er helt umulig å ikke samle på papir og informasjon i fysisk form, sier forskeren som mener at selskapet over tid vil få problemer med å rekruttere forskere fra hans 'bransje'.

- Man tvinges til ekstrem sosialisering, deler av denne visjonen er styrt av ekstrem sosial tenkning. Det er en undervurdering av hvor mye tid man trenger å ha for seg selv. For å få fullt utbytte av et arbeid, må man både ha muligheter for interaksjon, men også kunne fordype seg i egen konsentrasjon og tenkning, mener Undheim.

Forskeren tror det mest fruktbare er å ha en fysisk og mental nærhet til hverandre, samtidig som man får anledning til å utvikle de innspillene som kommer underveis i prosessene på egenhånd.

- Problemet med alle visjonene er at man glemmer hva man selv gjør, hva man egentlig bruker teknologien til. Mye av tenkearbeidet foregår uten at man er i nærheten av Internett eller andre digitale medier. Det synes å ha rådet en oppfatning om at tilgangen til mye informasjon er viktigere enn tilgangen til god informasjon. Kunnskapsforvaltning har jo ikke noe med kvantitet å gjøre, mener han og synes sammenlikningen med Norge som råvarenasjon hvor vi sender råvarene til foredling andre steder har noe for seg.

- Det som er annerledes i dag er at disse idéene sprer seg ut i visjonsapparatene til den vanlige kunnskapsarbeider. Jeg vet at mine meninger vil være kontroversielle i enkelte miljøer, men det interessante i dag synes jeg er at eksempelvis samfunnsviterne pusjer visjonene minst like langt som andre som det faller mer naturlig for.

Han synes at en plan som for eksempel eNorge fra Næringsdepartementet er for fastlåst i en regional tankegang og må ta hensyn til distriktspolitikk.

- Idéen om at Steinkjer kan bli like sentral som Silicon Valley faller sammen av helt naturlige årsaker. Steder må ha en viss størrelse for å kunne ha fysiske infrastruktur som fungerer i samhandling med Internett. Det er meget få norske byer som kvalifiserer. IT-Fornebu har ligget for langt fra realitetene, mens Nydalen passer mye bedre til å bli Norges svar på Silicon Valley. Lillestrøm-området, som ligger mellom by og flyplass, vil være et annet naturlig område for vekst, mener han og sier at jo nærmere du er masse fysiske ressurser, jo større muligheter har du.

Undheim konkluderer med at Internett forsterker eksisterende prosesser og eksisterende maktsentra.

Til toppen