Forskere teller antall tegn i verden

Vi lever i informasjonsalderen. Hvor mye vi lager, har to forskere på University of Berkeley i California beregnet.

Vi lever i informasjonsalderen. Hvor mye vi lager, har to forskere på University of Berkeley i California beregnet.

Det første skrittet for å skape et globalt informasjonssamfunn, er forstå hvor mye informasjon man har. To forskere, betalt av datalagringsselskapet EMC, mener de har beregnet hvor mye informasjon vi lager i hele verden hvert år, skriver Computer Sweden.

Hal Varian og Peter Lyman fra Berkeley School of Information Management & Systems ved University of California, Berkeley, har gått igjennom hvor mye informasjon som lages på både digitale og analoge medier hvert år. Forskerne har ikke bare telt tekst, men også digitalisert video og musikk. I forhold til epost og dokumenter, produsereres det lite musikk og videoer, men de krever mye plass.

Det endelige tallet på verdens informasjonsproduksjon i 1999 er 1,5 millioner terabyte - altså 1,5 millioner millioner millioner tegn. Med seks milliarder innbyggere på jorden, blir det 250 Mb hver. Årsaken til det høye tallet, er at forskerne har tatt med film og musikk.

Her er resultatene fra undersøkelsen om produksjonen i 1999:

  • Det ble produsert 1,5 millioner terabyte informasjon i fjor. Dette består av blant annet nesten 200 terabyte tekst, litt over 400 terabyte bilder, 57 terabyte musikk og 22 terrabyte video.
  • Beregner man forskjellige dynamiske Internett-sider, databaser og intranett-sider, finnes det hele 550 milliarder sider på Internett. Mange Internett-selskaper hevder det er meningsløst å beregne alle typer kombinasjoner i en Internett-butikk.
  • Halvparten av alle Internett-brukere snakker engelsk og 78 prosent av alle dokumenter på Internett er på engelsk.
  • En vanlig kontoransatt får 40 epost om dagen.
  • Verdens epost-brukere produserer 500 ganger så mye innhold som alle de nye Internett-sidene.
  • Bok og avisproduksjonen steg med to prosent i fjor.
  • USA lager 35 prosent av alle trykksaker, 40 prosent av alle bilder og halvparten av alt digitalt lagret innhold.

Her kan du lese hele TITTELHow much Information-undersøkelsen her

Til toppen