Forskning slakter outsourcing

En forskningsrapport fra 24 IT-selskaper gir en entydig negativ dom over konsekvensene av å sette ut IT-tjenester.

En forskningsrapport fra 24 IT-selskaper gir en entydig negativ dom over konsekvensene av å sette ut IT-tjenester.

El & IT-forbundet, med 37.000 medlemmer, hvorav cirka 12.500 relaterer seg til IKT-bransjen, hevder å motta nærmest daglig bekymringstelefoner rundt outsourcing.

Dette skal være grunnen til at El&IT-forbundet tok initiativet til en todagers konferanse om globalisering av IT høsten 2004, som igjen resulterte i et fem måneders forskningsprosjekt påbegynt mars i år.

Det er IT-antropolog Anne Lau Revil som er faglig ansvarlig for forskningsprosjektet. Rapporten har som hensikt å kartlegge faktiske erfaringer med global outsourcing av IT fra Norge, samtidig som den gi et grunnlag for strategiske beslutninger i forhold til problemstillingen.

Men rapporten er ikke lystig lesing for bedrifter som seriøst vurderer å sette ut sine IT-tjenester.

    Les også:

Rapporten definerer ”offshoring” som alt som omfatter global utsetting av programvareutvikling, drift, vedlikehold og videreutvikling fra det norske marked.

I alt 34 intervjuer er gjennomført med toppsjefer og vanlige ansatte i 24 små, mellomstore, store og multinasjonale selskaper i Norge.

Til tross for at digi.no tidligere har omtalt flere IT-bedrifter som har lykkes med outsourcing, er de positive sidene godt skjult i denne rapporten.

Ikke alle offshoringsprosjekter forløper etter forventningene. Erfaringene fra Norge tyder heller på det motsatte. Hovedregelen er at norske prosjekter innen programvareutvikling i en internasjonal sammenheng er små. Altfor små til at offshoring er økonomisk lønnsomt, slår rapporten fast.

På spørsmål om ikke rapporten er alt for negativt fokusert, svarer avdelingsleder Tove Johansen i El & IT-forbundet at rapporten på ingen måte skal undergrave oursourcing, men at den skal hjelpe bedrifter til å unngå de store fallgrubene.

Lau Revil presiserer at det for store selskaper med langvarige prosjekter, det vil si ikke kortere enn tre år, kan lønne seg å sette ut tjenester.

Forbundssekretær Roar Gundersen mener rapporten gir en god likevekt til den ellers rosenrøde omtale av outsourcing, der det etter hans oppfatning i de fleste tilfeller pekes på de positive sidene.

Her kan du lese noe av det som kan gå galt:

Påstand: Store aktører i det norske markedet lover besparelser på opptil 30 prosent på totale prosjektkostnader ved global outsourcing.

  • Vær oppmerksom på at det for mindre prosjekter ikke er regnet inn kostnader i forbindelse med ulemper, ekstraarbeid og økt risiko.
  • Forskjellige arbeidskultur/metodikk.
  • Forhandling av kontrakt.
  • Å styre et outsourcingsprosjekt krever mer ledelse og oppfølging.
  • Oppdragstaker må jobbe på stedet i en periode.
  • Geografisk avstand og språkbarrierer innebærer økt risiko for misforståelser og dermed økte kostnader og forsinkelser.
  • Stor usikkerhet i forbindelse med offshoring kan gi nedsatt produktivitet og økt sykefravær.

El&IT-forbundet vil nå drive det de kaller «folkeopplysning» mot bedriftene, for å gjøre dem klar over de mange ulønnsomme prosjektene. I tillegg vil de tilby opplæring til tillitsvalgte og jobbe for etter- og videreutdanning for de ansatte i IT-sektoren.

Som medlem av UNI (Union Network International) vil de opprette kontakt med aktuelle forbund for å få organisert og opprettet tariffavtale for de som mottar arbeidsoppdraget.

Til toppen