Forskriftene er for dårlige

- Det kan virke som om myndighetene bare later som om de åpner deler av telemarkedet første november. I praksis kan disse forskriftene sørge for monopol fram til 1998, sier Magne Rygg, administrerende direktør i El Tele.

- Det kan virke som om myndighetene bare later som om de åpner deler av telemarkedet første november. I praksis kan disse forskriftene sørge for monopol fram til 1998, sier Magne Rygg, administrerende direktør i El Tele.

Forskrift om alternativ infrastruktur, som nå er ute til høring, er en av grunnstenene i det som skal bli liberalisering av telemonopolet første november. Hvis vi skal tro Magne Rygg, administrerende direktør i El Tele, holder ikke denne forskriften mål.

- Jeg synes ikke den er spesielt bra, nei. Dessuten er jo første november ikke langt unna, og vi har foreløpig ingen klare regler for hva som vil være lov og hva som ikke er det, sier Rygg til digi:tele. Rygg forteller videre at det er lovet flere forskrifter for liberaliseringen første november, men at de ikke har kommet ennå.

Hva er det ved forskriften som ikke holder mål?

- Forskriften snakker mye om å utnytte eksisterende infrastruktur. Kan dette tolkes som et forbud mot å bygge ny infrastruktur? Et annet eksempel, er at man skal få lov til å leie ut "tilfeldig overkapasitet". Hvordan definerer man hva som er "tilfeldig"? undrer Rygg. Han mener det virker som om myndighetene uthaler liberaliseringsprosessen.

- Det kan virke som om myndighetene bare later som om de åpner deler av telemarkedet første november. I praksis kan disse forskriftene, dersom de blir gjeldende lover, sørge for monopol fram til 1998, sier Magne Rygg.

Hvilke tjenester har dere da planer om å levere første november?

- Først må vi få klarlagt hvilke rammer vi i praksis har. Så kan vi definere hvilke tjenester vi skal levere, sier Rygg.

El Tele er et samarbeide mellom energiverkene i Norge på levering av teletjenester. I utgangspunktet skal selskapet - gjennom sine regionale døtre - levere bedriftsinterne høykapasitet-nettverk. Men når liberaliseringen av telemonopolet trer i kraft første november, vil de i teorien være i stand til å leie ut sine nettverk til andre. - I dag er såkalte tjenesteleverandører, for eksempel i forbindelse med Internett, avhengig av å leie linjer av Telenor. Forutsatt at vi kommer med et tilbud som er bra nok, vil de etter hvert ha mulighet til å leie av oss i steden, sier Rygg.

El Tele er i samtaler med en lang rekke teleaktører. En av de mest markante, er Telia. - Vi har tegnet en avtale med Telia, som går på et markedsmessig samarbeide. Det er lite konkret foreløpig, men i framtiden vil vi kunne levere samband og linjer til de, sier Rygg.

Til toppen