Forslag om tøffere nettsensur i Norge

Et mindretall i Datakrimutvalget foreslår en dramatisk endring for hvem som har ansvar for ulovlig innhold.

Forslag om tøffere nettsensur i Norge

Et mindretall i Datakrimutvalget foreslår en dramatisk endring for hvem som har ansvar for ulovlig innhold.

Debatten om hvor stort ansvar internett-leverandørene har for innholdet til gjør tilgjengelig for sine kunder var en het potet gjennom 90-tallet, men endte med seier for IT og telebransjen: Internett-leverandørene har ikke ansvar i dag, og har bare påtatt seg forsøk med å blokkere barneporno.

Nå vekkes debatten opp igjen: Justisminister Storberget fikk i dag overrukket det såkalte "Datakrimutvalgets" forslag med en rekke nye forsalg og innstramminger.

Et av dem er å pålegge internettleverandørene å blokkere nettsider med ulovelig innhold.

Men det er bare et mindretall i utvalget som står bak forslaget. Nå skal Justisdepartementet behandle, forslaget, eventuelt redigere det og sende ut sitt forslag til høring. Det er derfor langt fra sikkert om det kontroversielle forslaget vil bli regjerings forslag.

IKT Norge, med Per Morten Hoff i spissen, er likevel svært bekymret for forslaget.

- Dette blir det samme som å gjøre postmannen strafferettslig ansvarlig for ulovelig innhold i brev, sier Hallstein Bjercke, prosjektleder i IKT-Norge.

IKT-Norge er skeptiske til flere sider rundt et slikt forslag. Bransjen skal selvfølgelig ta ansvar for å reagere når det avdekkes åpenbart straffbare forhold, men dette forslaget vil bety at bransjen også gis ansvar for å overvåke og etterforske alt innhold som distribueres.

– I en rettsstat må dette ansvaret være tillagt politi og påtalemyndighet, sier Bjercke.

IKT-Norge er generelt skeptiske til tiltak som går ut på sensurere internett.

– Internett er i dag ytingsfrihetens fremste våpen og har vært viktig i kamp for demokrati og menneskerettigheter i mange deler av verden. Det er viktig at vi går foran i kampen for å bevare nettet fritt for sensur, fortsetter Bjercke.

Avslutningsvis er IKT-Norge skeptiske til at internettleverandørne pålegges å kvalitativt måtte vurdere innholdet på interenett. - Internettleverandørene er distributører av innhold og hverken ønsker eller vil pålegges et ansvar som redaktør av internett, sier Bjercke.

Til toppen