Forslag til høyhastighets WLAN-standard

Agere Systems foreslår å heve båndbredden for WLAN-forbindelser til 500 Mb/s.

IEEEs arbeidsgruppe for den framtidige 802.11n-spesifikasjonen for trådløse nettverk, er samlet denne uken. I den forbindelse har Agere Systems kommet med et forslag som skal kunne heve båndbredden på WLAN til 500 Mb/s, samtidig som kompatibilitet med dagens teknologier opprettholdes.

Forslaget, som vil leveres til IEEE denne sommeren, tar i bruk videreutviklede MIMO-teknikker (Multiple-input multiple-output), kanaler med stor båndbredde, overføringer i 5 GHz-båndet og en rekke operasjonsmodi som skal sikre robust datagjennomstrømning, økt nettverkskapasitet og kompatibilitet med dagens protokoller.

Bruken av MIMO skal øke datagjennomstrøminigen i en enkel kanal ved å skape flere "luftveier" for dataene som skal overføres. Ved benytte flere antenner for sending og mottak, skal hver "vei" kunne bære med seg ulike datasett ved den samme frekvensen.

Høyere datarater skal også kunne oppnås ved å bruke kanalbredder på 40 og 20 MHz. Ageres forslag støtter kanalbredder på både 20 og MHz, noe som muliggjør bruk over hele verden samtidig som datakapasiteten økes. 40 MHz-kanalene, som består av to nærliggende 20 MHz-kanaler, skal kunne gi en datarate på omtrent 125 Mb/s per overføring. Allerede i 2002 demonstrerte Agere et MIMO-system med tre sendere og tre mottakere som støtter en trådløs nettverkshastighet på 162 Mb/s.

Hvor stor andel av denne båndbredden som faktisk vil være tilgjengelig for brukeren, er ikke oppgitt. Når det oppgis at for eksempel 802.11g har en båndbredde på 54 Mb/s, så forteller ikke dette hele sannheten. En relativt stor del av båndbredden faller bort som følge av blant annet feilhåndtering. Derfor sa IEEE i fjor høst at den effektive båndbredden til 802.11n skulle være på minst 100 Mb/s.

Det er ventet at IEEE vil fullføre 802.11n-spesifikasjonen i løpet av 2006.