Forslagskasse skal hjelpe det offentlige med ideer

Konsulent Eystein Kallhovde har sammen med en del partnere satt sammen gründertjenesten Forlagskassen.com. Her skal blant annet mennesker med gode ideer til utvikling av offentlige tjenester få hjelp til etablering.

Den 1. juni lanseres en ny tjeneste for gründere, oppfinnere og innovatører på Internett. Tjenesten heter Forslagskassen og drives av konsulenten Eystein Kallhovde, gjennom hans selskap Anubiz Consulting og partnere. Dette en liten norsk gruppe selvstendig næringsdrivende og bedriftsrådgivere som spesialiserer seg på strategiprosesser, forretningsutvikling og prosjektledelse.

Forretningsideen til Forslagskassen er å øke tilgangen på nye konsulentoppdrag gjennom å knytte tettere kontakt med gründere, oppfinnere og innovatører. Ved å tilby gratis assistanse fra profesjonelle rådgivere, gis det en mulighet til å skille de gode ideene fra de som er mindre realistiske. Forslagskassens partnere vil gjerne forfølge de gode ideene ved å tilby ytterligere assistanse dersom gründeren ønsker det.

Eystein Kallhovde sier til digi.no at det offentlige er i søkelyset for portalen. - Det er meget store muligheter for nytenkning, innovasjon og utvikling av offentlige tjenester. For eksempel har energibransjen et stort potensiale. Blant annet har halvoffentlige selskaper et enormt kunderegister og gode kundeforhold. Men varen de selger er for det meste med basis i råvare. Her ligger det et enormt potensiale, sier Kallhovde til digi.no.

- Vi har ikke så mye kompetanse innenfor for eksempel farmasi eller kosmetikk, men vi har mye kompetanse på det offentlige, på media, tele og Internett, sier Kallhovde til digi.no

Kallhovde trekker også frem erfaringer fra Sverige, hvor en tilsvarende tjeneste har slått seg opp som en suksess. Denne aktøren har Forslagskassen inngått samarbeid med. Håpet er at suksessen skal bli like stor i Norge som i Sverige.

Til toppen