Forsøk med elektronisk stemmegivning

Ved høstens lokalvalg kan innbyggerne i Larvik, Bykle og Oppdal kommuner avgi sin stemme elektronisk, både ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen.

Kommunalminister Erna Solberg (H) håper forsøket kan bidra til å øke valgdeltakelsen, særlig i den yngste velgergruppen.

–Dette er et svært spennende forsøk som aldri tidligere har vært gjennomført ved valg her i landet, sier Erna Solberg i en pressemelding.

I valglokalet vil velgere som ønsker å stemme elektronisk, få utdelt et smartkort. Kortet brukes til å identifisere velgeren og vedkommendes stemmerett. Inne i stemmeavlukket avgis stemmen ved hjelp av en såkalt pekeskjerm. Når smartkortet er satt inn i maskinen, peker velgeren ut sitt parti ved å trykke på skjermen.

Når valglokalene stenger, vil valgresultatet fremkomme umiddelbart. Jo flere som stemmer elektronisk, jo raskere vil man få valgresultatet. Stemmer som avgis på ordinær måte må fortsatt telles opp manuelt.

Kommunalministeren beroliger velgere som ikke er fortrolige med den nye måten å avgi stemme på.

–Det er selvsagt svært viktig at det ikke lages løsninger som gjør at enkelte kvier seg for å stemme. Velgere som ønsker det vil derfor fortsatt kunne avgi stemme ved å bruke ordinære papirstemmesedler, sier Solberg.

Til toppen