Først i Norge - men ikke i verden

Prøveprosjektet i Sandefjord er det første av sitt slag i Norge, men er ikke unikt i internasjonal sammenheng. I mange Vest-europeiske land og i USA er det satt i gang liknende prøveprosjekter for å teste tradisjonell taletelefoni via kabel-TV-nettet.

Prøveprosjektet i Sandefjord er det første av sitt slag i Norge, men er ikke unikt i internasjonal sammenheng. I mange Vest-europeiske land og i USA er det satt i gang liknende prøveprosjekter for å teste tradisjonell taletelefoni via kabel-TV-nettet.

Enkelte av disse prøveprosjektene er i ferd med å bli omsatt i kommersielle prosjekter. I USA planlegger kabelindustrien svært ambisiøst, blant annet fordi hele 95 prosent av husstandene er knyttet til kabel-TV. At det omsettes teletjenester for 1300 milliarder kroner viser at dette er et lukrativt marked.

I England har kabel-TV industrien hatt lov til å tilby telefontjenester helt siden 1990, samtidig som en åpnet for utenlandsk eierskap i kabel-TV-selskap. Flere amerikanske investorer gjorde det mulig å gjennomføre de oppgraderingene av kabel-TV-nett som skulle til for å tilby telefoni. I dag kan det britiske markedet deles i minst åtte større deler, fordelt på like mange storaktører. Selskapene bruker i gjennomsnitt 6500 kroner på å knytte en husstand til kabel-TV-nett med telefoni.

1,8 millioner husstander og 200.000 bedrifter ringer i dag via kabel-TV-nettet. Bransjen omsatte i 1996 for over ti milliarder kroner innenfor tradisjonell telefoni og telefoni via kabel-TV.

Til toppen