Først minus for Sun på 12 år

Internett-bransjens yndlingsleverandør la i går frem katastrofetall som viser det første tapet på 12 år.

Internett-bransjens yndlingsleverandør la i går frem katastrofetall som viser det første tapet på 12 år.

Sun var Internett-bransjene hoffleverandør av servere, men nå er festen over, og markedet står på bremsen. I går måtte Scott McNealy legge frem de første negative kvartalstallene på 12 år.

For salget i andre kvartal ble hele 20 prosent lavere sammenlignet med fjoråret. Det er særlig Europa og Asia som bremser.

Sun endte opp med et tap på 88 millioner dollar, noe som skyldes nedskrivninger på investeringer og omstruktureringskostnader. Uten disse hadde Sun endt opp på lite imponerende 65 millioner dollar. Etter andre kvartal i fjor satt Sun igjen med 720 millioner dollar.

For omsetningen er redusert med hele 20 prosent til fire milliarder dollar. Dette står i grell kontrast til Scott McNealys løfter i fjor om 30 prosent vekst i salget.

Sun har dóg klart seg uten masseoppsigelser og store nedskrivninger av lager slik mange andre har måtte ty til. Kanskje klok av skade, vil selskapet nå ikke si noe om den videre utviklingen.

Til toppen