Først til å passere 1 milliard installasjoner

Stor milepæl for mye brukt Android-app.

Først til å passere 1 milliard installasjoner
Gmail er den mest installerte appen for Android. Bilde: digi.no

Googles Android-sjef, Sundar Pichai, kom i natt med en svært kort kunngjøring. I en Google+-melding skriver han at det er flott å se at Gmail-appen nå har passert 1 milliard installasjoner.

Gmail er riktignok ikke det første programvarekomponenten i Google Play som passerer en milliard installasjoner, for Google Play Services har gjort det allerede for en stund siden. Men dette dreier seg om et funksjonsrammeverk, ikke en separat applikasjon.

Selv om tallet er rekordhøyt, kan man diskutere hvor imponerende det er. For Gmail er forhåndsinstallert på de aller fleste Android-enheter, og det er mange måneder siden Google oppga at det var blitt aktivert mer enn én milliard Android-enheter.

Gmail har passert 1 milliard installasjoner i Google Play.
Gmail har passert 1 milliard installasjoner i Google Play. Bilde: digi.no

Det er dog verdt å legge merke til at apper som Google Search, Google Maps og YouTube ikke har nådd milliarden ennå, selv om også disse er forhåndsinstallerte på de aller fleste av enhetene. I alle fall dersom man kun regner med Android-utgavene. Samtlige tilbys også til iOS. Der er ikke installasjonstallene tilgjengelige, men det er liten tvil om at flere av Googles apper også er populære også på iOS.

Installasjonstallene sier ingenting om hvorvidt appene faktisk brukes.