Forstå ytelsen til webapplikasjoner

Enklere med W3Cs nye webstandarder.

Forstå ytelsen til webapplikasjoner
De nye webstandardene åpner for mer nøyaktig ytelsesmåling av webapplikasjoner. Bilde: Microsoft

W3C kunngjorde i forrige uke at organisasjon har gjort to nye webteknologier til det som offisielt heter W3C Recommendations, men som i praksis er offisielle webstandarder.

Begge de to spesifikasjonene, Performance Timeline og User Timing, dreier seg om reelle tids- og ytelsesmåling av webapplikasjoner. I alle fall Google, Mozilla og Microsoft har bidratt til spesifikasjonene.

Performance Timeline-spesifikasjonen definerer et forent grensesnitt for å lagre og motta data for ytelsesmåling. Men spesifikasjonen omfatter ikke individuelle grensesnitt for slik måling. User Timing-spesifikasjonen definerer på sin side et slikt grensesnitt som skal kunne hjelpe webutviklere med å måle ytelsen til webapplikasjoner ved å gi dem tilgang til tidsstempler med høy nøyaktighet.

Et annet slikt grensesnitt er Navigation Timing, som gir tilgang til tidsinformasjon relatert til navigasjon og elementer. Denne spesifikasjonen ble gjort til standard allerede for et år siden. I tillegg er spesifikasjonen Resource Timing, som foreløpig er på kandidatnivå i W3Cs standardiseringsprosess. Den beskriver et grensesnitt som komplett tidsinformasjon for ressursene i et dokument.

Gjennomgang

Microsoft kom torsdag med et omfattende blogginnlegg som omtaler de nye webstandardene. Selskapet skriver at standardene skal hjelpe utviklere med å forstå den reelle ytelsen knyttet til navigasjon, henting av ressurser og kjøring av skript i webapplikasjoner, i stedet for å benytte syntetiske tester i kunstige omgivelser.

Ifølge Microsoft er det foreløpig bare Internet Explorer 11 og Chrome 30 som støtte alle de nevnte spesifikasjonene. En demonstrasjon av hvordan dette kan brukes, finnes her.

    Les også:

Les mer om: