Første demo av 32-noders Windows-klynge

På et arrangement i London lanserte Veritas sin Cluster Server for Windows NT, og sto for verdens første demonstrasjon av en NT-klynge med hele 32 tjenere.

På et arrangement i London lanserte Veritas sin Cluster Server for Windows NT, og sto for verdens første demonstrasjon av en NT-klynge med hele 32 tjenere.

Cluster Server ble opprinnelig lansert for Solaris og Sparc for atten måneder siden. I fjor høst kom utgaven for HP/UX. Versjonen for Windows NT har nøyaktig de samme egenskapene som Unix-utgavene. Utvidelsen til 32 klynger viser Veritas' overlegenhet i forhold til Microsofts egen klyngeteknologi, som er kunngjort, men ennå ikke tilgjengelig, for opptil fire noder.

Det må presiseres at i likhet med NT-klynger flest, er ikke hensikten med Cluster Server å integrere flere atskilte tjenere slik at de for omverdenen framstår som ett system. Hos Veritas defineres klynge som noe mer beskjedent, det vil si som et driftsverktøy for å sikre at de samlede tjenestene som tjenerne driver, kan sikres et på forhånd definert tilgjengelighetsnivå.

- Vi skiller mellom feiltoleranse, der tilgjengeligheten skal holdes så tett opp til hundre prosent som mulig, og høy tilgjengelighet ("high availability") som tar seg av nivået fra 99,5 prosent og oppover, sier produktsjef Robin Purokit.

Veritas' klyngeoppsett tillater regelbaserte definisjoner for hva som skal skje når en gitt tjener er i ferd med å svikte. Dette kan ordnes på ulike måter. I en klynge på åtte tjenere, kan annenhver defineres til reserve for en bestemt hovedtjener. Alternativt kan to defineres som reserver for tre hovedtjenere, og så videre.

Det er også mulig å manuelt omfordele tjenester på ulike tjenere, hvis det av vedlikeholdshensyn eller annet skulle være nødvendig å ta ned en bestemt tjener. Det følger av disse egenskapene at Cluster Server også er kjekt å ha hvis en tjeneste må skaleres oppover.

Verktøyet er integrert mot øvrige applikasjoner fra Veritas, blant annet for lagringsnett eller SAN ("storage area network"). Installasjonen som ble vist i London omfattet et fiberoptisk lagringsnett. De 32 Compaq-tjenerne kjørte et flyreservasjonssystem basert på Microsoft SQL Server.

En egenskap Veritas legger stor vekt på, er at opptil 256 klynger kan overvåkes og styres under ett, fra samme web-baserte konsoll.

- Dette kommer godt med i rene NT-miljøer, for eksempel der man i dag kjører Exchange eller Notes/Domino på opptil mange hundre tjenere samtidig. En annen typisk anvendelse vil være i miljøer der man kjører lag på lag med tjenere, for eksempel web-tjenere og applikasjonstjenere under NT, og databasetjenere under Unix. Tjenerne i hvert lag kan organiseres i klynger, og alt kan styres fra samme konsoll, uavhengig av plattform.

En fullverdig installasjon av Cluster Server krever egne agenter for hvert av systemene som driver tjenestene. Veritas har ferdige agenter for systemer som Oracle, Sybase, SAP, Notes/Domino, SQL Server og Exchange. For andre systemer må kunden eller leverandøren utviklet en egen agent, med hjelp av Veritas' utviklerpakke.

Veritas har offentlig forpliktet seg til å støtte Windows 2000, IBM AIX og Linux. Det er ikke bestemt når Cluster Server vil bli tilgjengelig for disse plattformene. Prisingen på NT-versjonen er foreløpig antydet til 1500 dollar per tjener, og 500 dollar per agent. Skal du kjøre Cluster Server på en klynge med to noder og Exchange-baserte tjenester, er prisen 3500 dollar.

Les mer om Veritas Software:


Tapestasjoner for mye annet enn backup
Seagate selges til Seagate
Lagringsnett på 17 terabytes med garantert oppetid
Veritas Software åpner kontor i Norge

Les mer omn klynger:


Verden kraftigste Linux-system
Høy tilgjengelighet for NetWare 5
Cray-ytelse på hyllevare
Microsoft kobler NT i spann

Til toppen