Første demo av norsk datalagring for Windows CE

Olaf Vethe i Birdstep Technology har gitt digi.no en forsmak på det han kommer til å vise på Comdex i Las Vegas om et par uker. - IceBreaker gir Windows CE-databaser ytelsen som gjør dem anvendelige, hevder han.

Olaf Vethe i Birdstep Technology har gitt digi.no en forsmak på det han kommer til å vise på Comdex i Las Vegas om et par uker. - IceBreaker gir Windows CE-databaser ytelsen som gjør dem anvendelige, hevder han.

Demonstrasjonen er ennå ikke helt på høyde med det som kreves når man er omringet av amerikanske selgere på en profesjonell messe. Databasen som vises, er litt for liten til å yte IceBreaker full rettferdighet, og Vethe har ikke utstyrt seg med det nødvendige sammenlikningsgrunnlaget. Likevel er det godt for meg å se noe som fungerer, etter å ha fulgt Birdstep på et mer teoretisk plan det siste halvåret.

IceBreaker er det første produktet der Vethe realiserer sine idéer om pekerbasert, indeksfri lagring av data. (For bakgrunn, se henvisning i høyre marg.) Teknologien skal gi tilby tre hovedfordeler: Søketider skal være på nivå med flerindekserte databaser, data skal lagres på en svært kompakt måte, og den drivende programvaren skal også kreve minimalt med plass.

- Det man tilbys i dag på Windows CE-maskiner, altså lomme-PC-er, er flatfildatabaser, sier Vethe. - Disse krever lite plass, men søking går tregt, og har du tre til fire hundre poster, er sju til ti sekunder en typisk responstid. IceBreaker reduserer søketiden til ett sekund.

Det Vethe demonstrerer, er den "fete" versjonen av IceBreaker, der brukeren kan definere sin egen database-applikasjon og kjøre den. I praksis håper han at brukeren forholder seg til ferdige applikasjoner i IceBreaker, laget av profesjonelle utviklere, for eksempel kalendre, kontaktlister og planleggere som forhåndsinstalleres i lomme-PC-en eller tilbys som del av en helhetlig bedriftsløsning.

Denne fete versjonen består av selve IceBreaker-programmet på 84 kB og en DLL-fil på 44 kB. Vethe velger "opprett database" i grensesnittet, definerer åtte tekstfelter og importerer en 204-posters database på 18 kB i form av en tekstfil med kommaseparerte variabler (CSV). Da danner IceBreaker tre nye filer: en katalogfil ("dictionary") på 64 kB, en egen ICE-fil på 32 kB med selve databasen, og en 14 kB fil for teknologiens kontroll- og søkestrukturer som Vethe har valgt å døpe FST.

- Det du ser er en betaversjon, for å vise at teknologien fungerer, understreker Vethe. - En del elementer gjenstår å legge inn, blant annet komprimering som vil minske "dictionary"-filen til rundt 20 kB. Per definisjon krever ICE-filen minst to "pages". Avhengig av anvendelse kan man vurderer å definere "page"-størrelsen ned til 1 kB, i stedet for 16 kB som jeg har gjort her.

I den tynne versjonen, der brukeren ikke kan definere en egen database, men bare legge inn og søke på data i en ferdig applikasjon, reduseres DLL-filen til det halve, altså 22 kB, og det er ikke behov for "dictionary"-filen. Da reduseres databasen til 54 kB, eller tre ganger den opprinnelige CSV-filen.

Vethe går videre og demonstrerer søk på ett kriterium. Et utvalg på 29 spretter opp omtrent momentant. Når det legges på til to søkekriterier, kommer resultatet like raskt.

- Den pekerbaserte kjerneteknologien i IceBreaker gjør at alle felter kan betraktes som indekserte. Med en tradisjonell løsning med indekser for å få samme ytelse på søk, hadde databasen svulmet opp til ti ganger størrelsen på den opprinnelige CSV-filen, i stedet for den faktoren på tre som vi ligger på i dag, sier Vethe.

- Jeg regner med at vi vil kunne få denne faktoren ned i to, men det er også avhengig av selve datainnholdet.

Før jeg takker for meg, understreker jeg igjen hvor nødvendig det er at IceBreaker-demonstrasjonen i Las Vegas kjøres på to identiske lomme-PC-er utstyrt med to identiske databaser, den ene under IceBreaker, den andre under en av dagens flatfil-løsninger, slik at de besøkende kan gjøre sine egne erfaringer. Alle amerikanere opererer ut fra prinsippet "seeing is believing". Og uten en aller annen form for amerikansk støtte kan ikke Birdstep realisere det selskapet selv betrakter som sitt eventyrlige potensial.

Til toppen