Første domenedom i Europa

En dom i Tyskland kan få ringvirkninger for registrering av domenenavn i Europa.

En dom i Tyskland kan få ringvirkninger for registrering av domenenavn i Europa.

Et selskap i byen Heidelberg registrerte i fjor domenenavnet heidelberg.de. Navnet ble godkjent i det tyske De-Nic, som registrerer domenenavn under det tyske toppdomenet.

Når byen Heidelberg senere ønsket å registrere det samme domenet, fikk den nei fra De-Nic. Byen krevde da at selskapet som hadde registrert domenet skulle gi avkall på det. Selskapet på sin side viste til at Heidelberg var et vanlig navn, og at det finnes fire hundre familier og tre byer med dette navnet bare i Tyskland.

Byen gikk til retten med saken. Domstolen viste til tysk navnerett, og ga byen medhold i at den hadde retten til navnet, siden den var mest forbundet med det.

Etter at dommen falt i august i fjor, har ankefristen nå gått ut. Dermed står den nå offentlige dommen som den første rettskraftige domsavsigelsen for domenenavn i Europa.

Til toppen