Første kommune prøver sikkerhetsportalen

Norske kommuner skal bruke Sikkerhetsportalen ved elektronisk identitet, men det tar tid.

Sikkerhetsportalen ble lansert 15. desember, og skal sørge for enkel og sikker dialog mellom brukeren og det offentlige på Internett. BBS (Bankenes Betalingssentral) har utviklet og levert løsningen som forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Det har lenge vært en treghet i bruken. eNorge-planen for 2006 framholder at alle statlige etater som anskaffer løsninger som krever bruk av elektronisk identitet skal benytte Sikkerhetsportalen. Kommunene ble oppfordret til å bruke Sikkerhetsportalen.

Men det tar tid, og det er først i dag den første kommunen er klar.

Hornindal kommune at de er forberedt for Sikkerhetsportalen med programvare fra Acos. Hornindal hevder å være første kommune som tilbyr løsningen i sin helhet i Norge.

Via kommunens webportal og ved bruk av sin elektroniske ID gjennom Sikkerhetsportalen, kan innbyggerne i kommunen få tilgang til egen elektroniske postkasse og elektroniske tjenester. Avtalen med Hornindal viser at alt som trengs av systemer og løsninger for å understøtte elektronisk og sikker dialog mellom det offentlige og innbyggerne er på plass.

- De nye tjenestene vil omfatte sikker nettpost og pålogging via Sikkerhetsportalen i henhold til målet i eNorge-planen. Vi har lenge hatt fokus på å digitalisere skjema inn til kommunen, men det ligger like store besparelser knyttet til å distribuere dokumenter elektronisk tilbake til innbyggerne, sier Jarle Tvinnereim, assisterende rådmann i Hornindal kommune.

Løsningen åpner for at innbyggerne kan følge kommunenes saksgang og blant annet sjekke status på søknader og forhold som berører dem selv. I tillegg vil Sikkerhetsportalen etter hvert støtte elektronisk signering. Gevinsten blir at man slipper unødige utskrifter, manuell signering og forsendelse av papirkopi i posten.

Hornindal kommune har lenge hatt offentlig informasjon tilgjengelig på nett via sine såkalte ”Innsynsløsninger”.

Men Sikkerhetsportalen vil åpne helt nye muligheter som mer personlig dialog mellom innbygger og kommunen og dermed helt nye tjenester. Løsningen kan om ønskelig også integreres i Min Side når den er klar for lansering.

Kommunen har satt nettposttjenesten, med pålogging via Sikkerhetsportalen, i drift for en utvalgt referansegruppe. Til høsten vil alle innbyggerne i kommunen få tilgang.

Til toppen