Første kontrakt med tjenestegaranti innen ett år

- Jeg ønsker å garantere tjenestene jeg leverer, motta bonus hvis kontrakten overoppfylles og ta støyten hvis ting fungerer under pari, sier administrerende direktør Per Andersen i Posten SDS.

- Jeg ønsker å garantere tjenestene jeg leverer, motta bonus hvis kontrakten overoppfylles og ta støyten hvis ting fungerer under pari, sier administrerende direktør Per Andersen i Posten SDS.

Andersen mener IT-kontrakter med tjenestegaranti bør bli bransjens svar på den kritikken arbeidsdirektør Ted Hanisch framførte som hovedtaler på IT-Tinget i går. Hanisch mener bransjen ikke lytter nok til sine kunder, og at den overfakturer. Kontrakter med tjenestegaranti innebærer at IT-arbeid betales etter ytelse i stedet for tidsforbruk.

Tjenestegaranti er noe Computer Associates har prøvd i blant annet et femtitalls kundeinstallasjoner av nettforvaltningssystemet Unicenter. Det innebærer å sette opp forretningsmessige mål for hvordan installasjonen skal fungere, og sørge for metoder som kan fortelle i hvilken grad målene nåes. Hensikten er å utvide dette til også å gjelde for eksempel hele opplegg for elektronisk handel, med klare garantier for alle systemfaktorer som påvirker kundene.
- Metoder for å overvåke tjenestegarantier vil bli IT-produkter i verdensklassen, mener president og Chief Operating Officer i CA, Sanjay Kumar.


- Vi har satt i gang et felles utviklingsarbeid med Posten SDS for å få fram slike produkter, blant annet for å dra nytte
av SDSs avanserte arbeid for å gjøre applikasjoner styrbare. SDS-folkene har en svært praktisk innstilling.

Andersen forteller at han har et syttitalls medarbeidere innen applikasjonsovervåking. Av disse har en håndfull den høye kompetansen som CA krever for å være med på prosjektet.

- Vi har to laboratorier som arbeider med overvåkning av tjenestegaranti, sier Kumar.

- Den ene driver med måledelen av denne funksjonen, den andre med rapportering. Vi kommer til å sette av folk som vil arbeide i Norge i lag med utviklerne til SDS. Vi kommer til å støtte SDS i arbeidet for å tegne en norsk tjenestegarantikontrakt innen ett år. Samarbeidet har et tidsperspektiv som går mye lenger enn dette.

Kumar mener at det norske markedet egner seg godt til å prøve ut kontrakter med tjenestegaranti.

- Kundene i Norge er svært krevende. Tjenestegaranti burde passe dem utmerket. I USA skjeler alle til det alle andre gjør. I et mindre marked som Norge skule det være enklere å finne noen som vil være først ute.

Til toppen