Første nordiske panelmålinger i mai

Svenske Sifo Interactive, som er søsterselskapet til norske Feedback Interactive Media, slipper sine første panelresultater på det svenske nettmarkedet i mai. Det blir de første målingene som er foretatt i Norden som gir en skikkelig demografisk oversikt over nettbrukernes vandring på web.

Svenske Sifo Interactive, som er søsterselskapet til norske Feedback Interactive Media, slipper sine første panelresultater på det svenske nettmarkedet i mai. Det blir de første målingene som er foretatt i Norden som gir en skikkelig demografisk oversikt over nettbrukernes vandring på web.

Ifølge research manager Mikael Ohlsson i Sifo Interactive & Media Tracking jobbes det nå på spreng for å få samlet 2.000 husholdninger som vil være med på webpanelmålinger. Ohlsson sier Sifo hittil klart å få plassert programvaren hos 800 abonnenter. Nyhetsbrevet Mediatrender opplyser at tallet i begynnelsen av mars var 350 husholdninger (tilsvarende 1.000 personer).

Ohlsson opplyser til digi.no at programvaren, som Sifo selger på nordisk lisens fra den amerikanske analyseselskapet RelevantKnowledge, kan lokalisere brukere både i private hjem, på skoler og i bedrifter. Instituttet foretar rundt 1.000 intervjuer i uken for å kartlegge bruken av Internett og nettuniverset. Det er på bakgrunn av disse intervjuene at Sifo dermed rekrutterer et representativt utvalg av husholdninger til sitt nettpanel.

34 prosent av svenskene bruker nå nettet én eller flere ganger i måneden, og idéen er å dekke alle steder hvor det er internettpenetrasjon. Villige familiebrukere på nettet (i alderen 12-79 år) må fylle ut hvert sitt skjema med rundt 30 spørsmål inkludert kjønn, yrke, alder, størrelse på husholdning o.l.

Panelet skal være plattformuavhengig (enten det gjelder Mac, Unix eller Windows), og alle URL-adressene skal ved hjelp av en installert programvare og en unik kode aktiviseres i sanntid når de individuelle brukerne kobler seg på.

Installeringskostnader i forbindelse med programvarene, lisensen fra RelevantKnowledge, drifting av systemet og sortering av informasjonen gjør dette til en ressurskrevende målemetode, men Ohlsson sier likevel at Sifo er villig til å ta på seg disse kostnadene og påstår at de ikke er uforholdsmessig store.

Tidligere har norske aktører, inkludert søsterselskapet Feedback Interactive Media og konkurrenten MMI som sitter med rettighetene til Media Metrix, The PC-Meter Company, sagt at dette er en ressurskrevende og kostbar metode med mange utplasserte paneler som det vil ta tid å innføre i Norge. Ikke minst blir det spørsmål om hvem som er villig til å betale for tallene.

Ohlsson hevder at Sifo har fått kapret ti store nettsteder i prøveprosjektet, inkludert Postens Torget. En webrapport koster 25.000 svenske kroner i måneden for abbonnenter og inneholder 15 variable opplysninger om streiferne, ifølge nyhetsbrevet Mediatrender.

En siterapport, eller nettstedsrapport kommer i tillegg (kostnad: 20.500 svenske kroner) og viser hvor på tjenesten nettbrukerne har vandret, inkludert også hvor lenge surferne tilbringer på hver nettside.

Til toppen