Første nye Linux-kjerne på mer enn to år

Arbeidet med å fullføre den neste Linux-kjernen beregnet for vanlige brukere nærmer seg slutten. Versjon 2.2, som er versjonsnummeret for den nye kjernen, vil inneholde en rekke oppdateringer. Dette gjelder spesielt støtte for det nyeste innen maskinvare.

Arbeidet med å fullføre den neste Linux-kjernen beregnet for vanlige brukere nærmer seg slutten. Versjon 2.2, som er versjonsnummeret for den nye kjernen, vil inneholde en rekke oppdateringer. Dette gjelder spesielt støtte for det nyeste innen maskinvare.

Den kommende 2.2-kjernen vil erstatte 2.0.35-kjernen som nå brukes i kommersielle Linux-produkter som Red Hat Linux og Caldera Open Linux. Men i tillegg finnes det over hundre versjoner av 2.1.x-kjernen, som er beregnet for utviklere.

Versjon 2.2 av kjernen legger til maskinvarestøtte for teknologier og enheter som har dukket opp på markedet de siste to årene, men fortsatt vil ikke kjernen ha støtte for USB og DVD. Hva årsaken til dette er, vites ikke, men for brukerne vil dette trolig ikke være noe problem i særlig lang tid. Enten vil støtte komme gjennom en senere filoppdatering eller så vil noen skrive eksterne moduler som gir operativsystemet slik støtte.

Men nyhetene er likevel mange. Linux 2.2 vil bli den første stabile utgaven av operativsystemet som i konfigurasjonsverktøyet for kjernen støtter valg av prosessorprodusent for å gi enda bedre ytelse. Støtten for multiprosessorsystemer skal være kraftig forbedret. Maksimalt antall støttede prosessorer vil være det samme (16), men ytelsesforskjellen skal være stor.

Litt negativt er det kanskje at Linux 2.2 krever mer minne enn Linux 2.0, men annet var kanskje ikke å forvente når det legges til så mye nytt. Mens Linux 2.0 greide seg med 4 MB minne, krever Linux 2.2 nå 5 MB. Til gjengjeld er det inkludert en rekke optimaliseringer som skal forbedre ytelsen til maskiner med minst 16 MB med minne.

Utviklere av drivere kan glede seg over at Linux 2.2 nå har bedre rapporteringsrutiner for PCI-bussen og mulighet til å velge om man vil skanne PCI-bussen gjennom en kompatibel PCI BIOS eller gjennom direkte aksess. Men kjernen har fortsatt minimal støtte for Plug-and-Play-enheter for ISA-bussen. Men det finnes et verktøy, isapnp, som likevel gjør installasjonen av slike enheter relativt enkel.

Linux 2.2-kjernen får støtte for alle de tre versjonene av Iomegas Zip-Drive (SCSI, ATAPI, parallell). DVD-spillere representeres som oftest som ATAPI-enheter under Linux, men operativsystemet har ikke noen form for støtte for de sentrale DVD-filsystemene som er foreslått. Det skal heller ikke finnes noe verktøy for å vise fram DVD-filmer og lignende. Det antas likevel at dette vil komme i senere utgaver av kjernen når standardene har stabilisert seg noe.

Linux 2.2 har nå fått støtte for mange flere lydkort, grafikk- og videokort, samt ISDN- og nettverkskort. Men fortsatt er det liten støtte for såkalte Winmodems. Dette er modemer hvor mesteparten av logikken er laget i programvare.

Også de fleste joysticker vil nå fungere sammen med operativsystemet. Scroll-hjulet som finnes på Microsofts Intellimouse og en rekke konkurrerende produkter støttes av de siste utgavene av XFree86.

Linux 2.2 støtter en lang rekke filsystemer. Det skal nå være mulig å lese fra filsystemet til Windows NT (NTFS) og Windows 98 (FAT32). Det er mulig det også vil bli mulig å skrive til slike systemer. I tillegg forstår nå Linux Microsofts Joliet-system for lange filnavn på CD-ROM-plater, Macintosh sitt HFS-filformat.

Linux 2.2 kan nå lese partisjonstabellformatene som brukes i FreeBSD, SunOS og Solaris, i tillegg til at det kan lese Acorns RiscOS-disker. Det er inkludert støtte for SysVFS for Unix-systemer som er baserte på System V og støtten for å strekke et filsystem transparent over flere disker er forbedret. Dette støtter foreløpig RAID 0, 1 ,4 og 5 modus, samt i et enkelt lineært modus.

Alle de eksisterende nettverksprotokollene har blitt forbedret. Den kommende generasjonen av Internett-protokollen, IPv6, har også dukket opp.

Alt i alt er det mange små og store nyheter som gjør kjernen mer oppdatert. Det må likevel understrekes at mange av disse nyhetene allerede har eksistert som eksterne moduler og i de nyere utgavene av Linux 2.1x-kjernen.

Det er ikke satt noen lanseringsdato for 2.2-kjernen, men den ventes å komme mot slutten av året. Kjernen vil bli inkludert i de kommersielle distribusjonene etter at den er blitt testet grundig, det vil si i løp av våren 1999.

(Kilder: Linux Today, TechWeb)

Til toppen