Første og siste dag for MTG

Onsdag kveld ble Micro Software Group (MSG) strøket fra børslisten og opphørte å eksistere. Torsdag morgen skiftet Santech, det overtagende selskap, navn til Micro Technology Group (MTG) og ble notert på børsen med ticker-navn: MTG. Fordi MTG-navnet er opptatt i Sverige og Danmark, vedtar styret i MTG torsdag kveld et nytt navn for selskapet; stalltipset er Santech MSG. På personellsiden slutter Ulf Atle Hansen og Thomas Ramm i MTG, mens Stein Surlien - nok en HP-mann - mønstrer på hos Terje Christoffersen.

Onsdag kveld ble Micro Software Group (MSG) strøket fra børslisten og opphørte å eksistere. Torsdag morgen skiftet Santech, det overtagende selskap, navn til Micro Technology Group (MTG) og ble notert på børsen med ticker-navn: MTG. Fordi MTG-navnet er opptatt i Sverige og Danmark, vedtar styret i MTG torsdag kveld et nytt navn for selskapet; stalltipset er Santech MSG. På personellsiden slutter Ulf Atle Hansen og Thomas Ramm i MTG, mens Stein Surlien - nok en HP-mann - mønstrer på hos Terje Christoffersen.

Santech ASA (SNT) og Micro Software Group ASA (MSG) kompletterte onsdag fusjonen. I prosessen opphørte MSG å eksistere, mens Santech som overtakende selskap skiftet navn til Micro Technology Group og ble børsnotert med ticker-navn: MTG. Fordi MTG-navnet er beskyttet i Danmark og Sverige, velger MTG et nytt navn i styremøte torsdag kveld. Etter det digi:data erfarer er navnet et følelsesladet tema i det nyfusjonerte selskapet, og Christoffersen er nødt til å trå litt varsomt. Vårt stalltips er at navnet blir Santech MSG eller MSG Santech. Det har vært gjort undersøkelser blant kundene i Sverige, og det er helt klart at Santech-navnet har god klang, i henhold til kilder digi:data har snakket med.

Nå som fusjonen er i boks har to nøkkelmedarbeidere meldt at de ikke velger å være med videre. Thomas Ramm, som var administrerende direktør og ansvarlig for MSG i Sverige, og Ulf Atle Hansen, tidligere daglig leder for Santech Norge, slutter i selskapet. Samtidig fortsetter konsernsjef Terje Kristoffersen å bringe inn nye HP-folk. Stein Surlien går inn som Country Manager i Norge.

- Nå som fusjonen er komplett er det på tide for meg å røre på meg. Jeg har vært med i ti år og gjort det meste innen volumdistribusjon, sier Thomas Ramm, tidligere adm. dir. i MSG Sverige og nå Business Unit Manager for PC i MTG, til digi:data. Det hadde fristet med nye utfordringer i andre deler av bransjen. Jeg sitter tross alt med ganske unik kunnskap om det svenske og norske datamarkedet som jeg kan dra nytte av, sier Ramm.

Fredag kommer MTG med 3. kvartals tall samtidig som selskapet offentliggjør sitt nye navn. Selskapet vil også gi mer detaljer om den nye strukturen på selskapet etter at over 100 årsverk har blitt kuttet bort. MTG belaster 3. kvartals regnskap med 89 millioner kroner i fusjonsrelaterte kostnader og inntektstfører 15 millioner kroner fra salget av Win.HLP. Etter det digi:data erfarer, forventer markedet at MTG vil gå i null før ekstraordinære kostnader.

Ledelsen i MTG som rapporterer til konsernsjefen

Navn Tittel Ansvarsområde Kommentar
Terje Christoffersen Konsernsjef
Jan Sigvartsen Finansdirektør
Gunnar Bjønnes Logistikkdirektør
Geir Havnelid Markedsdirektør
Kjell Rikard Hellenes IT-direktør
Stein Surlien (*) Country Manager Norge "daglig leder"
Tomm Heibø Country Manager Sve. Sverige "daglig leder"
Leif Clausen Country Manager Dan. Danmark "daglig leder"
Stein Surlien (*) Business Area Manger PC Budsjett og produktansvar
Tom Ivar Solbakken Business Area Manger periferi/monitor Budsjett og produktansvar
Thomas Lund Business Area Manger memory/lagring Budsjett og produktansvar
Edvard Heen Business Area Manger nettv./tele&datakomm/ kompetanse Budsjett og produktansvar
Gunnar Hellerslien Business Area Manger Software Budsjett og produktansvar
Leif Clausen (*) Business Area Manger Trading Budsjett og produktansvar

* Selv om Thomas Ramm, Ulf Atle Hansen og Bjørn Erik Tholfsen er på vei ut av selskapet, ivaretar de disse funksjonene pr. idag.

Til toppen