Første oppdatering til Thunderbird 2

Mozilla kom i går med en oppdatert utgave av e-postklienten Thunderbird. Oppdateringen inkluderer sikkerhetsfikser til to moderat alvorlige sårbarheter, hvorav én trolig har potensial til å åpne for kjøring av vilkårlig kode.

I tillegg inkluderer denne første oppdateringen av Thunderbird 2 omtrent 20 andre feilfikser. En oversikt finnes her.

Selv om dette er den første oppdateringen til Thunderbird 2, har den fått versjonsnummeret 2.0.0.4. Det er trolig gjort for å få samsvar med versjonsordningen til nettleseren Firefox, hvor 2.0.0.4 også er den nyeste utgaven.

Mozilla pleier ofte å komme ut med oppdateringer til Thunderbird og Firefox samtidig, siden de har en hel del kode felles.

Thunderbird 2.0.0.4 kan lastes ned fra denne siden.

Les mer om: