Første RFID-prosjekt i Norge i gang

Deichmanske bibliotek er i gang med det første, store norske prosjektet med RFID-brikker.

Deichmanske bibliotek er i gang med det første, store norske prosjektet med RFID-brikker.

RFID, de små, flate radiobrikkene er spådd å revolusjonere logistikk og vareflyt i en lang rekke bransjer. Det er butikker og lagre som har fått mest oppmerksomhet hittil.

Det er flere som tester og eksprimenterer med RFID-brikker i Norge, men Deichmanske bibliotek (bibliotekene i Oslo) er etter alt å dømme det første store RFID-utrullingen i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Deichmanske bibliotek er allerede godt i gang - man har så langt radiomerket 250.000 bøker av en samling på halvannen million. Det kan være en god start på opptelling før dagens hovedbibliotek flytter med hele samlingen til Vestbanen mellom 2008 og 2011.

Målet er å merke 850.000 bøker som er den del av samlingen som publikum har adgang til. Ifølge IKT-konsulent Roger Evans i Deichmanske bibliotek er det spesielt ordbøker og reisebøker som er utsatt for svinn. Disse bøker er ikke til utlån. Personer som nå forsøker å ta dem med seg, får et pipesignal i døren.

- Vi har allerede tjent inn investeringen ved mindre svinn på bøker, sier Evans til digi.no.

Han antyder at Deichmanske kan spare opptil 20 prosent på personalkostnader og bedre forvaltning.

Biblioteket har foreløpig kjøpt inn radiobrikker for 1 million kroner. Biblioteket forventer en effektivisering ved at bibliotekarene frigjøres til andre aktiviteter og kundene kan betjene seg selv ved selvbetjeningsmaskiner.

Mens strekmerking koster rundt en kroner per enhet, koster radiomerking mellom syv og ni kroner. Besparelsen blir likevel store, ettersom radiomerking hindrer svinn, er sikrere og gir nøyaktig opptelling.

- Vi forventer en selvbetjening som gir mindre kø ved utlån. I stedet for at bibliotekarene står bak skranken for å ta imot bøker, kan de heller hjelpe lånetakere med bøker og rådgivning. Besparelsen vil også kunne gi lengre åpningstider, forteller Evans.

På grunn av dårlige budsjetter og økonomi, har Deichmanske nå åpningstid mellom klokken ti og syv på kvelden. Evans håper med radiomerking at det både kan bli søndagsåpent og åpningstid fra ni til ni.

Det er selskapet Gemsys som har levert utstyret. Gemsys forventer en stor etterspørsel etter RFID-brikker når standardene er på plass. Dette kan ta opptil ett år, mener daglig leder Tore Nikø.

Najonalbiblioteket skal også ha startet med radiomerking, og det har vært gjort forsøk på søppelcontainere og annet utstyr ute i kommunen.

Tore Nikø forteller til digi.no at når standarder er på plass vil det bli et skrikende behov og patentstrid rundt radiomerking. Det er spesielt næringsmiddelindustrien og dagligvaregrossister som vil radiomerke paller og kartonger for sporbarhet, mener han.

- I dag må næringsmiddelindustrien scanne alle varer manuelt, som er utrolig tidkrevende. Med radiomerking kan alt gå automatisk som næringen kan spare flere titalls milloner kroner på, sier Nikø til digi.no.

Han forventer en stor etterspørsel når standarden er på plass, men det vil være mange skjær i sjøen. Med dagens teknologi er det ikke mulig å produsere så mange brikker på grunn av patentene.

- Radiomerking innebærer en vanvittig industri med vanvittig mye penger, sier han.

Til toppen