Første sikre kredittkort-betaling på web

Rett før nyttår gjennomførte MasterCard den første kredittkorttransaksjonen basert på den kommende standarden for pengeoverføring via Internett, SET.

Rett før nyttår gjennomførte MasterCard den første kredittkorttransaksjonen basert på den kommende standarden for pengeoverføring via Internett, SET.

SET står for Secure Electronic Transaction, en standard etablert av et konsortium som omfatter blant andre MasterCard, Visa, Netscape og Microsoft. Konsortiet ble opprettet i februar 1996. En fullstendig spesifikasjon ble kunngjort i juni. Det sentrale ved SET er bruk av kryptering for å sikre at innholdet i transaksjonen ikke kan komme på avveier. Selger og kjøper utstyres dessuten med et digitalt identifikasjonskort som skal verne begge parter mot kriminelle "rollespill".

Verdens første SET-transaksjon ble gjort i Danmark mandag morgen 30. desember. IBMs Norden-direktør Carl Christian Aegidius brukte sitt Eurocard/Mastercard med Internett-sertifikat til å kjøpe Stephen Kings roman Rose Madder fra Lademanns Forlag, Internetts første SET-sertifiserte handelshus.

Aegidius lanserte et pilotprosjekt som skal starte i januar. Prosjektet omfatter IBM, Mastercard og betalingssentralen PBS som betjener de fleste danske banker. Ellers deltar tre handelshus og opptil 1000 kunder som utstyres med PBSs digitale identitetskort. IBMs bidrag er programvarepakken Net.Commerce Payment som håndterer transaksjonen mellom selger og kjøper, og sender opplysningene videre til PBS der den prosesseres som enhver annen kort-transaksjon.

Direktør Per Ladegard i PBS peker på at selskapet ikke har noe alternativ til å mestre sikkerhetsproblemene på Internett dersom det fortsatt vil spille en rolle i elektronisk betalingsformidling.

Informasjonskonsulent Mette Silberg i IBM Norge sier at dette pilotprosjektet er det første i en lang rekke, og at det kan ventes tilsvarende prosjekter i Norge i løpet av våren.

I mars eller april kommer blant annet Visa til å kjøre et stort SET-prosjekt med flere tusen kunder og 38 banker fordelt på 16 land i Europa. Dette prosjektet vil prøve programpakker fra flere leverandører, i tillegg til IBMs Net.Commerce.

Til toppen