Første stikk til AMD

Intel fikk ikke rettens medhold til å stoppe lanseringen av AMDs nye K6 MMX prosessor. Cyrix, som har inngått forlik med Intel, må referere til Intel dersom de bruker MMX i sin markedsføring.

Intel fikk ikke rettens medhold til å stoppe lanseringen av AMDs nye K6 MMX prosessor. Cyrix, som har inngått forlik med Intel, må referere til Intel dersom de bruker MMX i sin markedsføring.

AMD erklærte i forrige uke at de ville lansere sin nye prosessor under navnet AMD K6 MMX, til tross for at det ennå ikke er fattet noen rettsavgjørelse om opphavsrettighetene til navnet. Intel, som påstår at MMX-navnet er deres eget merkenavn, har de siste dagene arbeidet for å få rettens kjennelse til å stoppe lanseringen inntil rettssaken er avsluttet. Retten avslo, og K6 MMX blir lansert offisielt i dag Først 29. april vil retten gjennomføre en høring av begge parter, som eventuelt kan føre til et midlertidig pålegg.

Forlik med Cyrix

Cyrix har også vært involvert i striden om MMX-navnet, men selskapet har hatt bedre tid på seg, ettersom deres nye prosessor, foreløpig kalt M2, ikke vil være på markedet før sommeren. Likevel har Cyrix nå inngått et forlik med Intel som innebærer at de ikke vil bruke MMX betegnelsen i sin markedsføring uten å referere til Intel.

Til toppen