Første store statlige IT-opprydning

For første gang skal en hel offentlig sektor rydde opp i sine IT-systemer. Justissektoren har valgt SOA og Oracle.

For første gang skal en hel offentlig sektor rydde opp i sine IT-systemer. Justissektoren har valgt SOA og Oracle.

Fredag ettermiddag sendte Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) ut en pressemelding om en i utgangspunktet lite avtale. Men avtalen avdekker et stort og prinsipielt meget viktig trinn for offentlig sektor i Norge.

Offentlig sektor er en tung IT-bruker og de fleste av systemene er ikke hyllevare. Særlig på statlig nivå har etatene sydd sine egne IT-systemer fra bunnen på 1980- og 1990-tallet. Da laget man lukkede og sikre systemer i hver etat.

For første gang tar nå en hel offentlig sektor et felles løft for å øke effektivitet, gjenbruk, datakvalitet og redusere IT-kostnader.

Helsesektoren har tidligere lansert prosjekter for samhandling og datautveksling over nett mellom aktørene, men justissektorens prosjekt er mer dyptgripende.

Hele prosjektet er basert på den såkalte SOA-tankegangen der man splitter opp tidligere helhetlige systemer i komponenter og lar dem kommunisere med en såkalt «enterprise service bus» (ESB). Til forskjell for en enklere utveksling av data, kan ESB-komponenter også utløse og styre prosessor hos hverandre.

    Les også:

Og det er Oracle som har stukket av med kontrakten. PDMT har på vegne av justissektoren inngått rammeavtale med Oracle Norge for anskaffelse av programvare for mellomvare, portal og database. Mot dette Oracle-fundamentet skal de enkelte systemene skrives og kjøres.

Avtalen er inngått for en periode på tre år med mulighet for forlengelse med inntil ett år av gangen i inntil to år. Avtalen har en verdi på 10 til 20 millioner kroner i avtaleperioden.

– Dette er nok det første store SOA-prosjektet i offentlig sektor i Norge, forteller teknisk prosjektleder Petter Hafskjold til digi.no.

Med SOA-prinsipper skal IT-systemene til både politiet, domstolene og kriminalomsorgen knyttes sammen på en mest mulig effektiv måte. Dette gjelder blant annet alle sentrale politiløsninger som strafferegister, straffesakbehandling, etterlysning, systemer for operasjonssentral og turnus.

Når digi.no spør om hvordan data om for eksempel en rettssak transporteres mellom disse systemene i dag, forteller Hafskjold at de transporteres «manuelt». På godt norsk betyr dette «skrives ut fra det ene systemet og tastes inn i det andre igjen».

Det vil likevel ta lang tid før alle systemene spiller sammen. Justissektoren har lagt et 10 år langt løp for å erstatte eller sy om alle systemene til SOA-nivå.

Konsulentbransjen kan uansett glede seg til en lang rekke store oppdrag. Det er ikke lagt noen eget budsjett for prosjektet, opplyser Hafskjold – pengene skal tas av hver enkelt etats IT-budsjetter. Men det første prosjektet er allerede utlyst og flere vil komme, forteller han.

Til toppen