Første strengere tiltale for datatyveri

En ansatt som kopierte interne data og gikk til en konkurrent blir den første i Norge som blir tiltalt for tyveri.

En ansatt som kopierte interne data og gikk til en konkurrent blir den første i Norge som blir tiltalt for tyveri.

Fredag 12. november signerte statsadvokatene ved Økokrim en tiltale som markerer en oppgiring mot tapping og ulovlig kopiering av data. For første gang blir en person som har gjennomført omfattende kopiering og tyveri av bedriftssensitiv informasjon tiltalt for straffelovens tyveriparagraf (§ 257).

Tidligere har ikke datakopiering i vinnings hensikt blitt ansett for å være tyveri. Det er også historisk at å uberettiget skaffe seg informasjon i vinnings hensikt, blir prøvd mot utroskapsparagrafen. Under åndsverksloven har man heller aldri tidligere prøvd tyveri av kundedatabaser og skjermbilder i en hovedforhandling.

Bakgrunnen for tiltalen er at en tidligere sentral medarbeider telesalgselskapet Teleperformance AS Norge. Mannen sa opp sin stilling i november 2003 for å begynne som administrerende direktør i et konkurrerende selskap.

I forbindelse med oppsigelsen, ble det umiddelbart fanget opp av sikkerhetssystemet flere indikasjoner som tydet på at manne hadde kopiert bedriftssensitiv informasjon før han forlot sin jobb for siste gang.

Straks Teleperformance fikk mistanke om at det hadde foregått noe ulovlig, ble det igangsatt tiltak for å sikre bevis og verdier.

Saken er nå ferdig etterforsket, og 12. november tok statsadvokatene ved Økokrim ut tiltale mot mannen. Tiltalen er omfattende og inneholder både tiltale for grov utroskap, grovt tyveri og flere brudd på åndsverksloven.

”Den 24. november 2003, fra sitt arbeidssted Teleperformance Norge AS i Oslo, i egenskap av sin stilling, kopierte han og brente på CD/DVD et betydelig antall elektroniske dokumenter/informasjon/e-post relatert til selskapets virksomhet, herunder bedriftshemmeligheter, informasjon om kunder, omsetning, fortjeneste, skjermbilder, kildekoder, samt diverse annen bedriftsintern informasjon om organisering, drift, salg, og opplæring,” skriver Økokrim i sin tiltale.

- Teleperformance er bare en av svært mange som blir rammet av datakriminalitet. En mørketallsundersøkelse fra Økokrim og Næringslivets Sikkerhetsråd viser at 6 av 10 norske bedrifter ble rammet av datakriminalitet i fjor. Datatyveri utgjør en raskt økende andel av dette, sier administrerende direktør i Teleperformance AS Norge, Per Morten Olafsen.

Olafsen legger til at svært få anmelder datakriminalitet til tross for at det er store verdier som står på spill. Noe av årsaken ligger i at virksomhetene ikke tror at bevisene vil holde i en rettssak eller at de rett og slett tror at forholdene ikke er straffbare. Men han er glad for å kunne konstantere at egne sikkerhetsrutiner fungerte som de skulle og at den tiltalte ble avslørt så raskt.

– Det er på høy tid at norsk rettsvesen slår fast at det er like alvorlig tyveri å stjeler datafiler som biler, sier Olafsen.

Til toppen