Første utbytte fra Findexa

Onsdag får aksjonærene i Findexa utbetalt sitt første utbytte etter at selskapet ble børsnotert 25. mai i år. Utbyttet representerer en direkte avkastning på 11 prosent.

- Findexa-aksjen skal være en attraktiv utbytteaksje, og vi tar sikte på en høy direkte avkastning for aksjonærene, sier finansdirektør Erik Dahl i en pressemelding.

Det er Findexas høye kontantstrøm som gjør at man kan forespeile et fortsatt høyt utbytte. De sterke merkevarene Gule Sider, Telefonkatalogen, Ditt Distrikt og BizKit genererer sammen store inntekter. Findexa har lite behov for kapital til egne investeringer, og pløyer derfor store deler av inntjeningen tilbake til eierne, sier selskapet i en pressemelding.

De nye aksjonærene får utbyttet for den tiden av andre kvartal som de har eid aksjen, dvs i 36 dager. For denne korte perioden er utbyttet på 28 øre pr aksje. Omregnet til et helt år, tilsvarer utbyttet 2,84 kroner pr aksje. For de aksjonærene som investerte i Findexa-aksjen på 25 kroner, vil det gi en årlig direkte avkastning på 11,4 prosent.

Utbytte for tredje kvartal blir fastsatt i november, og vil bli utbetalt 1. desember.

Til toppen