Forsvarer barn mot mobil markedsføring

En samordnet aksjon mellom 14 land rammet nettsteder med ulovlig mobil markedsføring mot barn.

En samordnet aksjon mellom 14 land rammet nettsteder med ulovlig mobil markedsføring mot barn.

Norske myndigheter ser med økende bekymring på at barn utsettes for stadig større kjøpepress. Siden barn ofte ikke har forutsetninger for å gjennomskue tvilsomme reklamefremstøt, har Forbrukerombudet valgt å prioritere kampen mot kommersiell utnytting av barn høyt.

Forbrukerombudet ledet i går an en internasjonal aksjon for å avdekke ulovlig markedsføring av mobilprodukter og innholdstjenester til barn. Forbrukermyndigheter fra 14 land deltok i aksjonen. I Norge deltok også det nye barneombudet, Reidar Hjermann, som har satt sterk fokus på dette problemet.

Aksjonen avdekket en rekke tvilsomme nettsteder.

Det er spesielt mobilmarkedsføring som bevisst utnytter barns godtroenhet og mangel på erfaring med kontraktsinngåelse, som er blitt et problem. Profesjonelle aktører forsøker å selge tvilsomme mobilprodukter og mobile innholdstjenester til barn, eller å lure barn til å inngå urimelige eller ulovlige kontrakter.

– Barn vet lite eller ingenting om hvilke rettigheter de har som forbrukere eller hva slags begrensninger de har til å inngå kjøpskontrakter, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

Forbrukerombudet ønsker nå og synliggjøre hva slags beskyttelse barna har overfor kommersielle interesser.

– Barn er storforbrukere av mobile innholdstjenester, noe enkelte næringsdrivende utnytter for å tjene raske penger på mer eller mindre lovlig vis, sier Thon.

Nå skal Forbrukerombudet granske funnene nærmere og legge konklusjonene til grunn for sitt videre arbeid for å stanse ulovlig mobilmarkedsføring mot barn. Aksjonen vil også oppsummeres i en internasjonal rapport som hvert enkelt deltakerland vil bruke for å bekjempe ulovlig markedsføring i sine hjemland.

Alle deltakerlandene er medlemmer av organisasjonen International Consumer Protection And Enforcement Network (ICPEN).

Følgende land deltok i aksjonen: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Australia, Litauen, Polen, Estland, Ungarn, Belgia, Latvia, Canada og Tyskland.

Til toppen