Forsvaret dropper anbudsregler

Med årtusenskiftet som unnskyldning, hopper Forsvaret bukk over regelverket for offentlige anskaffelser når de til uken velger nytt regnskapssystem til Luftforsvaret. Næringsdepartementet og NHO er skeptiske, og NHO påpeker at tusenårsskiftet har vært kjent ganske lenge.

Med årtusenskiftet som unnskyldning, hopper Forsvaret bukk over regelverket for offentlige anskaffelser når de til uken velger nytt regnskapssystem til Luftforsvaret. Næringsdepartementet og NHO er skeptiske, og NHO påpeker at tusenårsskiftet har vært kjent ganske lenge.

Først i høst oppdaget Luftforsvaret at deres aldrende regnskapssystem S-Pluss fra Merkantildata, ikke takler år 2000 og heller ikke kan oppgraderes. Alle offentlige innkjøp på over en million kroner skal utlyses og det skal gjennomføres anbudsrunder. Det passer Forsvarets Overkommando dårlig.

Derfor planlegger Forsvaret å bruke et smutthull i regelverket.

Fordi det er så kort tid igjen til nyttår, mener Forsvaret at man ikke har tid til å kjøre noen utlysning eller anbudsrunde. Allerede i fjor høst bestemte Forsvarets Overkommando (FO), med stabssjef Eivind Hauger-Johannnessen i spissen, seg for å hoppe over anbudsrunde og kjøpe inn programvare fra SAP til Luftforsvaret. For til sommeren skal Forsvaret bestemme seg for felles dataløsninger fra SAP eller Oracle med en budsjettramme på trolig over en halv milliard. (Se egen sak: Datakrig i Forsvaret)

Først nektet Luftforsvaret, men til uken tar Hauger-Johannnessen sin beslutning om hans skal tvinge igjennom SAP eller la Luftforsvaret bruke sin favoritt, svenske IFS, forteller Finansavisen og Dagens Næringsliv.

- Innkjøp kan gjøres uten kunngjøring eller anbud kan gjennomføres dersom det oppstår akutte, store problemer som ikke kunne forutses og som ikke skyldes egne feil, forteller Henrik Bjørge, førstekonsulent i Næringsdepartementet og ekspert på reglene. Han kjenner ikke saken i Luftforsvaret.

Bjørge forteller at han vet om flere offentlige oppdragsgiver som har oppgitt år 2000-problemet som grunn til å forkorte anbudsfrister, men ikke kutte dem ut helt. Bjørge mener det er grunn til å stille spørsmål om år 2000-problemet ikke kunne forutses eller skyldes Luftforsvarets egen feil.

- År 2000-problemet har vært kjent så lenge meget tvilsomt at det holder som grunn til å forkorte anbudsfristene, sier Arnhild Gjønnes, leder av Næringslivets forum for Offentlige anskaffelser, NHOs klagenemd og rådgiver for leverandørene.

Gjønnes råder leverandører som ønsker å by på kontrakten til Luftforsvaret om å henvende seg til juridisk avdeling i Forsvarsdepartementet, ikke til FO. Departementene har tidligere vist stor vilje til å rydde opp i slike problemer, mener hun.

Hvis ikke en slik klage fører frem har leverandører tre andre muligheter: domstol eller EFTAs overvåkningsorgan ESA som sitter i Brüssel. Men mange leverandører kvier seg nok for å saksøke fremtidige eller eksisterende kunder - det kan i det lange løp bli svært dyrt.

Men Næringsdepartementet innrømmer at det kan synes å være risikabelt for leverandører å klage. Gjønnes forteller at dette er trolig årsaken til at så få leverandører klager på brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.

- Næringsdepartementet har satt ned et utvalg for å vurdere enklere klageprosedyrer fordi så få velger å klage, forteller Gjønnes.

Eivind Hauger-Johannessen er ikke tilgjengelig og hverken informasjonssjef Erik Ianke i FO eller Luftforsvarets forsyningskommando kunne kommentere saken.

Både SAP og Oracle er knappe i sine kommentarer, trolig i frykt for å rote til fremtidige kontrakter

- Vi synes situasjonen er meget uoversiktlig og stiller oss litt undrene til at vi tilsynelatende ikke blir vurdert for leveransen av år 2000-klar løsning til Luftforsvaret. Vi har levert til løsninger til Hæren og har rammeavtale med Statens Forvaltningstjeneste, er det eneste digi.no får ut av Harald Løvvik, markedsjef i Oracle Norge.

Thomas Langaard, administrerende direktør i SAP Norge referer alle spørsmål til Forsvaret.

Til toppen